Thứ tư, 22/08/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Quyết định 190/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 1

Ngày 12/5/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 190/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ

Đánh giá:  / 1

Chính phủ vừa ban hành  Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về hoạt động đo đạc và bản đồ. Theo đó, 14 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ phải có giấy phép.

Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Đánh giá:  / 1

Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng với nhiều điểm mới, đáng chú ý là quy định về mức tạm ứng hợp đồng.

Thông tư 04/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ

Đánh giá:  / 0
Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BXD hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

Thông tư 02/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

Đánh giá:  / 0
Thông tư này hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (gọi tắt là giá dịch vụ thoát nước) cho các loại hệ thống thoát nước để làm cơ sở lập, phê duyệt phương án giá và quyết định giá dịch vụ thoát nước áp dụng tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp) và khu dân cư nông thôn tập trung.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đánh giá:  / 1
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong đó quy định rõ, chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình.
 

Thông tư 01/2015/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đánh giá:  / 0

Ngày 20/3, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2015/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra

Đánh giá:  / 0

Ngày 27/3/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Nghị định gồm 4 Chương, 27 Điều quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

Quyết định 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định nội dung về kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 0

Ngày 30/01/2015 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 44/2015/QĐ-UBND quy định nội dung về kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Quy định này quy định về nguyên tắc, quy trình kiểm tra, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước; trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 0

Ngày 28/01/2015 Sở Xây dựng có băn bản 81/SXD-HĐXD về việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về XD và quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trong hoạt động đầu tư XD trên địa bàn tỉnh. Theo văn bản trên, Sở Xây dựng hướng dẫn và đề nghị các cơ quan, các chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu và tổ chức thực hiện đúng quy định các văn bản như sau:

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 0

Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị

Đánh giá:  / 0

Ngày 25/8, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 12/2014/TT-BXD về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.

Hướng dẫn 413 /HDLS-SXD- TNMT của Liên Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường ngày 25/4/2014 về việc xử lý một số trường hợp để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đánh giá:  / 0

Ngày 25/04/2014,  Liên Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường đã ban hành  văn bản Hướng dẫn 413 /HDLS-SXD- TNMT của về việc xử lý một số trường hợp để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất . Nội dung chính của văn bản như sau:

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2014

Đánh giá:  / 0

Thống nhất một cách tính diện tích căn hộ theo kích thước thông thủy , Nộp phạt xây dựng sai phép, không phép... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2014.

Thông tư 01/2014/TT-BXD Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ do Bộ Xây dựng ban hành

Đánh giá:  / 0

Thông tư 01/2014/TT-BXD ngày 16/01/2014 của Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ

Công văn số 186/SXD-KT&VLXD ngày 05/03/2014 Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công trong chi phí đầu tư xây dựng công trình

Đánh giá:  / 0

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng công trình có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, công trình sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn ngân sách nhà nước; công trình được đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT); xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT); xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO); hợp tác công – tư (PPP); các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở sử dụng đất để tạo vốn thực hiện:

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý 4 năm 2013

Đánh giá:  / 0

Sở Xây dựng Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý 4 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Thông tư 17/2013/TT-BXD để hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Đánh giá:  / 0

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 17/2013/TT-BXD để hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng, thay thế Thông tư 12/2008/TT-BXD.

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

Đánh giá:  / 0

Ngày 01/11/2013, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1090/SXD-KT&VLXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP nhằm thống nhất và thực hiện tốt công tác quản lý chi phí xây dựng công trình theo chế độ tiền lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ đối với các bộ đơn giá xây dựng công trình đã được Sở Xây dựng quyết định công bố.

Phạt nặng chủ đầu tư thi công sai quy định

Đánh giá:  / 0

Ngày 31/11/2013, sẽ có hiệu lực thi hành Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website