Thứ năm, 24/05/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Đánh giá:  / 2

Ngày 26/10/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và NĐ số 121/2013/NĐ-CP

Đánh giá:  / 2

Ngày 30/9/2016, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1766/SXD-TT về việc hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và NĐ số 121/2013/NĐ-CP.

Thông tư số 25/2016/TT-BXD ngày 09/09/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

Đánh giá:  / 0

Ngày 09/09/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 25/2016/TT-BXD về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu.

Quyết định 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý ĐTXD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 2

Ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh đã có Quyết định 535/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý ĐTXD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Văn bản có hiệu lực từ ngày 30/9/2016 và  thay thế Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh.

Thông tư 139/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp kh

Đánh giá:  / 0

Ngày 16/9/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 139/2016/TT-BTC hướng dẫn quy định miễn tiền sử dụng đất (SDĐ), tiền thuê đất khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực phát triển và quản lý nhà ở xã hội được quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025

Đánh giá:  / 0

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025 tại Quyết định 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 90% - 95%, đến năm 2020, tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 95% - 100%.

Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đánh giá:  / 0

Ngày 01/9/2016, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã đã ký ban hành Thông tư 24/2016/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh

Đánh giá:  / 0

Ngày 01/7/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BXD về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành.

Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Đánh giá:  / 1

Ngày 01/7/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CPcủa Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

Đánh giá:  / 0

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, có hiệu lực từ ngày 26/5/2016

Nghị định số 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Đánh giá:  / 2

Nghị định số 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

Đánh giá:  / 0

Ngày 15/03/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/4/2016 và thay thế Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị

Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

Đánh giá:  / 2

Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình trong đó quy định cụ thể về: các đối tượng áp dụng; nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng thi công; yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao hợp đồng thi công; quản lý thực hiện hợp đồng thi công, thời gian và tiến độ thực hiện; giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán; bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng; trách nhiệm của mỗi bên khi xảy ra rủi ro và bất khả kháng... Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2016.

Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

Đánh giá:  / 1

Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Đánh giá:  / 1

Ngày 10/03/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 và thay thế Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đánh giá:  / 2

Ngày 10/03/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế các Thôngtư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình, Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫnphương pháp định xác định giá ca máy và thiết bị thi công và Thông tư số02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giáxây dựng của Bộ Xây dựng

Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đánh giá:  / 1

Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 04/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựngquy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thông tư 04/2016/TT-BXD ban hành ngày 10/3/2016 và có hiệu lực từ ngày 15/5/2016. Thông tư này thay thế những nội dung quy định về giải thưởng công trình chất lượng cao tại Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại các thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựngQuy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Đánh giá:  / 2

Ngày 10/3/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành  Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Quyết định 75/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn của Chương trình 135 năm 2016.

Đánh giá:  / 0

Ngày 29/02/2016, Ủy ban dân tộc ban hành Quyết định 75/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách 3.423 thôn đặc biệt khó khăn của 49 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website