Thứ bảy, 21/04/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Đánh giá:  / 0

Ngày 19/9, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 14/2013/TT-BXD tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Sở Xây dựng và chủ đầu tư có trách nhiệm xác định chỉ số giá xây dựng

Đánh giá:  / 0

Ảnh minh hoạNgày 22/02/2011, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2011/TT-BXD hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng (là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian, đơn vị tính là %).

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website