Thứ tư, 12/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý 4 năm 2013

Đánh giá:  / 0

Sở Xây dựng Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý 4 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Thông tư 17/2013/TT-BXD để hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Đánh giá:  / 0

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 17/2013/TT-BXD để hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng, thay thế Thông tư 12/2008/TT-BXD.

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

Đánh giá:  / 0

Ngày 01/11/2013, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1090/SXD-KT&VLXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP nhằm thống nhất và thực hiện tốt công tác quản lý chi phí xây dựng công trình theo chế độ tiền lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ đối với các bộ đơn giá xây dựng công trình đã được Sở Xây dựng quyết định công bố.

Phạt nặng chủ đầu tư thi công sai quy định

Đánh giá:  / 0

Ngày 31/11/2013, sẽ có hiệu lực thi hành Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị

Đánh giá:  / 0

Ngày 16/10, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 16/2013/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

Danh mục thôn xã khó khăn theo Quyết định 447/QĐ-UBDT

Đánh giá:  / 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vừa ban hành quyết định 447/QĐ-UBDT về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Đánh giá:  / 0

Ngày 19/9, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 14/2013/TT-BXD tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Sở Xây dựng và chủ đầu tư có trách nhiệm xác định chỉ số giá xây dựng

Đánh giá:  / 0

Ảnh minh hoạNgày 22/02/2011, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2011/TT-BXD hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng (là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian, đơn vị tính là %).

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website