Thứ bảy, 22/09/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị

Đánh giá:  / 0

Ngày 16/10, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 16/2013/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

Danh mục thôn xã khó khăn theo Quyết định 447/QĐ-UBDT

Đánh giá:  / 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vừa ban hành quyết định 447/QĐ-UBDT về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Đánh giá:  / 0

Ngày 19/9, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 14/2013/TT-BXD tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Sở Xây dựng và chủ đầu tư có trách nhiệm xác định chỉ số giá xây dựng

Đánh giá:  / 0

Ảnh minh hoạNgày 22/02/2011, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2011/TT-BXD hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng (là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian, đơn vị tính là %).

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website