Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về ĐTXD khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh BG ban hành kèm theo Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh

Đánh giá:  / 0
DởHay 


Ngày 14/02/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về ĐTXD khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh

 


Theo đó, Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND đã sửa đổi, bổ sung Điều 11, Điều 27 Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh. Nội dung chính của Quyết định tập chung vào điều chỉnh, bổ sung, làm rõ cách xác định chi phí lãi vay;  phương pháp tính doanh thu của dự án; thời gian thực hiện; phương pháp xác định giá đất của dự án.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2017.

Chi tiết Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND có thể xem và tải về tại đây hoặc từ mục Văn bản chính sách/Văn bản quy phạm, QPPL tỉnh Bắc Giang trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
Vậy, Sở Xây dựng thông tin để tổ chức, cá nhân biết, áp dụng.

 


 Theo: Văn phòng Sở.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website