Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Đánh giá:  / 1
DởHay 


Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1391/QĐ-BXD về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
 


Theo đó, Bộ câu hỏi trắc nghiệm là cơ sở để tạo lập đề sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (câu hỏi trong đề sát hạch được lựa chọn ngẫu nhiên từ Bộ câu hỏi trắc nghiệm phù hợp với lĩnh vực hoạt động xây dựng, hạng của chứng chỉ hành nghề), được công bố công khai để cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tham khảo khi thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nội dung Quyết định 1391/QĐ-BXD có thể xem và tải về tại đây hoặc có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (phần Văn bản chính sách- Bộ Xây dựng ban hành).


Theo: Quyết định 1391/QĐ-BXD

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website