Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đánh giá:  / 1
DởHay 

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

 

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật” mã số QCVN 07:2016/BXD bao gồm 10 phần:
- QCVN 07-1:2016/BXD Công trình cấp nước.
- QCVN 07-2:2016/BXD Công trình thoát nước.
- QCVN 07-3:2016/BXD Công trình hào và Tuy nen kỹ thuật.
- QCVN 07-4:2016/BXD Công trình giao thông.
- QCVN 07-5:2016/BXD Công trình cấp điện.
- QCVN 07-6:2016/BXD Công trình cấp xăng dầu, khí đốt.
- QCVN 07-7:2016/BXD Công trình chiếu sáng.
- QCVN 07-8:2016/BXD Công trình viễn thông.
- QCVN 07-9:2016/BXD Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng.
- QCVN 07-10:2016/BXD Công trình nghĩa trang.
Thông tư 01/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư 02/2010/TT-BXD.

Nội dung Quy chuẩn có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (phần Văn bản chính sách- Bộ Xây dựng ban hành)

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website