Văn bản, chính sách mới

Quyết định 531/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 1
DởHay 

Ngày 28/10/2015, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

Ảnh minh họa


Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ 08/11/2015 và thay thế Quyết định 139/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 về việc Quy định nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Các nội dung chi tiết và nội dung khác có liên quan của văn bản có thể xem và tải về tại đây (ấn thêm phím F5 nếu không tải được ngay) hoặc vào mục Văn bản chính sách/Văn bản tỉnh ban hành trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.