Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 0
DởHay 

Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và Công bố chỉ số giá xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;


Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 144/QĐ-SXD ngày 13/10/2014 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí xây dựng công trình.

Chi tiết văn bản có thể tải về tại đây

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website