Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định một số nội dung về quy hoạch, xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh BG

Đánh giá:  / 1
DởHay 


 

Ngày 30/3/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định một số nội dung về quy hoạch, XD, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh BG

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2018.


Chi tiết Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND có thể xem và tải về tại đây hoặc từ mục Văn bản chính sách/Văn bản quy phạm, QPPL tỉnh Bắc Giang trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
Vậy, Sở Xây dựng thông tin để tổ chức, cá nhân biết, áp dụng.

 


 Theo: Văn phòng Sở.

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website