Thứ ba, 19/12/2017
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Overview Overview Search Search
Overview
Number of Categories: 14
folder.png Văn bản CĐ ĐH chung Sở Xây dựng Files: 51
folder.png Văn bản CĐ ĐH Sở Xây dựng Files: 175
folder.png Văn bản phối hợp thực hiện - Sở Xây dựng Files: 3
folder.png Văn bản Dự thảo xin ý kiến - Sở Xây dựng Files: 10
folder.png Công bố Chỉ số giá, giá VLXD tỉnh Bắc Giang Files: 73
folder.png Văn bản Luật, VB của Chính phủ về xây dựng Files: 39
folder.png Văn bản QP, QPPL Bộ Xây dựng Files: 104
folder.png Văn bản QP, QPPL Bộ, ngành TW về xây dựng Files: 16
folder.png Văn bản QP, QPPL tỉnh Bắc Giang về xây dựng Files: 18
folder.png Văn bản khác từ Trung ương về xây dựng Files: 3
folder.png Văn bản khác tỉnh Bắc Giang về xây dựng Files: 30
folder.png Văn bản khác Files: 17
folder.png Văn bản đã hết hiệu lực thi hành Files: 18
folder.png Quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng Files: 3

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website