Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin tức sự kiện

Bộ Xây dựng công bố 02 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 836/QĐ-BXD về việc công bố 02 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng gồm:

Bộ Xây dựng công bố 02 TTHC mới ban hành; 01 TTHC được chuẩn hóa; 04 TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 03 TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc

Đánh giá:  / 0

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 835/QĐ-BXD về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính được chuẩn hóa; 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 03 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

Bộ Xây dựng công bố 01 thủ tục hành chính được chuẩn hóa; 08 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 834/QĐ-BXD về việc công bố 01 thủ tục hành chính được chuẩn hóa; 08 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể:

Bộ Xây dựng công bố 05 thủ tục hành chính mới ban hành; 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 18 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý CLCT xây dựng

Đánh giá:  / 0

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 833/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 832/QĐ-BXD về việc công bố 04 thủ tục hành chính được thay thế và 04 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới về đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2016

Đánh giá:  / 0

Ngày 25/8/2016, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản mới về đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng năm 2014. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, Quản lý đô thị thành phố Bắc Giang, UBND các xã, phường, thị trấn cùng một số chủ đầu tư và đơn vị liên quan.

Kiểm tra cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Ngày 10/8/2016, tổ kiểm tra số 4 của UBND tỉnh Bắc Giang gồm đại diện lãnh đạo các sở: Nội vụ, Thông tin - Truyền thông, Tư pháp kiểm tra cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng Bắc Giang làm việc, tọa đàm với Sở Xây dựng Cao Bằng

Đánh giá:  / 0

Ngày 15/7/2016, tại Sở Xây dựng Bắc Giang, hai Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang và Cao Bằng đã có buổi gặp mặt, toạ đàm trao đổi thông tin trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng tại các địa phương. Tham gia buổi gặp mặt, toạ đàm có lãnh đạo hai Sở, các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm trực thuộc và một số đồng chí chuyên gia trong ngành.

Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2016 và triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2016 tại Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, sáng ngày 15/7/2016 Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2016 và triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2016

Triển khai đề án 1961 giai đoạn 2016 - 2020

Đánh giá:  / 0

Nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ công chức lãnh đạo và chuyên môn đô thị các cấp, đáp ứng yêu cầu quản lý xây dựng và phát triển đô thị trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng đô thị hóa ngày càng nhanh tại Việt Nam; ngày 25/10/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1961/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015" (sau đây gọi tắt là Đề án 1961).

Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới về đầu tư xây dựng 06 tháng đầu năm 2016

Đánh giá:  / 0

Ngày 17/6/2016, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản mới về đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, Quản lý đô thị thành phố Bắc Giang, UBND các xã, phường, thị trấn cùng một số chủ đầu tư và đơn vị liên quan.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 24/5/2016 của Đảng uỷ Các Cơ quan tỉnh Bắc Giang và chương trình công tác 6/2016 của Đảng bộ Sở Xây dựng. Ngày 14/6/2016, Đảng uỷ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Phó Bí thư Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh trực tiếp truyền đạt nội dung tại Hội nghị.

Hội nghị triển khai Đề án 1961 giai đoạn 2016 – 2020 khu vực phía bắc

Đánh giá:  / 0

Tiếp theo Hội nghị triển khai Đề án 1961 về “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp” giai đoạn 2016-2020 khu vực Nam bộ đã diễn ra tại Cần Thơ, ngày 10/6/2016, Hội nghị triển khai Đề án 1961 giai đoạn 2016-2020 khu vực Phía Bắc (bao gồm địa bàn của 29 tỉnh, thành phố) đã được tổ chức tại Hà Nội. Tham gia Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy – Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phó trưởng Ban, thường trực Ban chỉ đạo Đề án; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; đại diện các Cục, vụ chuyên ngành của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; tổ chức quốc tế UN Habitat; lãnh đạo các Cục, Vụ Bộ Xây dựng...

Biên soạn cuốn Kỷ yếu chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngành Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Bắc Giang, chuẩn bị cho chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành, Sở Xây dựng Bắc Giang tiến hành xây dựng cuốn Kỷ yếu và phim phóng sự tài liệu kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành Xây dựng. Để có tư liệu cần thiết cho cuốn kỷ yếu và phim phóng sự, Sở Xây dựng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Sở, Công đoàn Ngành, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các đơn vị trong ngành xây dựng, Ban Liên lạc Hội hưu triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan và các đồng chí nguyên là CBCC, VC, người lao động trong Ngành Xây dựng để phối hợp sưu tầm, cung cấp các thông tin, tư liệu, hình ảnh, văn bản, bài viết liên quan gắn với quá trình hoạt động và phát triển của ngành Xây dựng trong 60 năm qua với các nội dung sau:

Giải cầu lông truyền thống CNVCLĐ ngành Xây dựng tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII năm 2016

Đánh giá:  / 0

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Sở Xây dựng và Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Bắc Giang, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Ngành Xây dựng Việt Nam (29/4), 41 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Nhằm động viên CNVCLĐ trong Ngành Xây dựng tỉnh Bắc Giang tích cực, hăng hái tham gia rèn luyện thể dục, thể thao.  Ngày 24/4/2016 Lãnh đạo Sở Xây dựng và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức Giải cầu lông truyền thống CNVCLĐ lần thứ XVIII năm 2016.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải làm việc và chỉ đạo công tác tại Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Ngày 14/4/2016, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đã  làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn; lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh; Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở và toàn bộ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

Văn bản số 641/UBND-TH ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 0

Ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 641/UBND-XD về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng thăm và tặng quà một số cán bộ hưu tại Sở nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

Đánh giá:  / 0

Ngày 02/02/2016, Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, đại diện Lãnh đạo Sở, Công đoàn ngành Xây dựng đã đến thăm, tặng quà các cán bộ hưu trí nghỉ hưu tại Sở Xây dựng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Đánh giá:  / 0

Ngày 29/01/2015, đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng, Công đoàn ngành, Đoàn Thanh niên do đồng chí Trịnh Quang Hưng, Phó Giám đốc thường trực Sở Xây dựng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Chút, 98 tuổi tại xã Cao Xá, huyện Tân Yên.

Sở Xây dựng thăm và tặng quà một số hộ nghèo tại xã Tân Sơn, Quý Sơn huyện Lục Ngạn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

Đánh giá:  / 0

Ngày 23/01/2015, Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, đại diện Lãnh đạo Sở, Công đoàn ngành, Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội  đã đến thăm, tặng quà một số hộ nghèo, trẻ em khó khăn tại xã Tân Sơn, Quý Sơn huyện Lục Ngạn.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website