Thứ bảy, 21/04/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin tức sự kiện

Hơn 119 tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành

Đánh giá:  / 0

Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp, ngày 02/8/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website