Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin tức sự kiện

Danh sách các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

Danh sách các xã đặc biệt khó thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 theo ngày 20/6/2007  Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 900/QĐ-TTg phê duyệt danh sách 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

 

 

Danh sách các xã đặc biệt khó thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 theo ngày 20/6/2007  Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 900/QĐ-TTg phê duyệt danh sách 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.


Theo đó, tỉnh Bắc Giang có 52 xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể gồm:
HUYỆN SƠN ĐỘNG: Xã An Bá; Xã An Lập; Xã Vĩnh Khương; Xã Lệ Viễn; Xã Vân Sơn; Xã An Lạc; Xã Hữu Sản; Xã Long Sơn; Xã Dương Hưu; Xã Yên Định; Xã Bồng Am; Xã Thanh Luận; Xã Tuấn Mậu; Xã Cẩm Đàn; Xã Chiên Sơn; Xã Quế Sơn; Xã Giáo Liêm; Xã Phúc Thắng; Xã Thạch Sơn
HUYỆN LỤC NGẠN: Xã Sa Lý; Xã Phong Minh; Xã Phong Vân; Xã Tân Sơn; Xã Cấm Sơn; Xã Hộ Đáp; Xã Sơn Hải; Xã Tân Lập; Xã Đèo Gia; Xã Phú Nhuận; Xã Kim Sơn
HUYỆN LỤC NAM: Xã Lục Sơn; Xã Bình Sơn; Xã Trường Sơn; Xã Vô Tranh; Xã Trường Giang
HUYỆN YÊN THẾ: Xã Tiến Thắng; Xã Đồng Vương; Xã Đồng Tiến; Xã Canh Nậu; Xã Đồng Hưu
HUYỆN HIỆP HÒA: Xã Đồng Tân; Xã Hòa Sơn; Xã Hoàng Thanh; Xã Hoàng Vân; Xã Hùng Sơn; Xã Thanh Vân; Xã Mai Đình; Xã Hương Lâm; Xã Hợp Thịnh; Xã Quang Minh; Xã Mai Trung; Xã Đại Thành.

Theo đó Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư 2.103 xã của 44 tỉnh; Ngân sách địa phương đầu tư 36 xã của 02 tỉnh: Quảng Ninh và Khánh Hòa. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Nội dung Quyết định 900/QĐ-TTg có thể xem và tải về từ Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (phần Văn bản chính sách- Văn bản khác)./.

 

Theo: Văn phòng Sở.
 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website