Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin tức sự kiện

Văn bản số 163/TĐQM ngày 07/6/2017 của Công ty CP Tập đoàn Quang Minh về việc đăng tải thông tin chung dự án nhà ở xã hội

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

 

Ngày 08/6/2017, Sở Xây dựng nhận được công văn số 163/TĐQM ngày 07/6/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Minh về việc  về việc đăng tải thông tin chung dự án nhà ở xã hội. Nội dung cụ thể thông tin đăng tải như tại công văn số 163/TĐQM kèm theo sau:


Công văn số 163/TĐQM có thể xem và tải về tại đây hoặc tại mục Văn bản chính sách/Văn bản khác trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng).

Sở Xây dựng thông báo để tổ chức, cá nhân biết, liên hệ./.

 

Theo: Công văn số 163/TĐQM
 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website