Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin tức sự kiện

Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới về đầu tư xây dựng 06 tháng đầu năm 2017

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

Ngày 26/5/2017, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản mới về đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, Quản lý đô thị thành phố Bắc Giang cùng một số chủ đầu tư và đơn vị liên quan.
 

 

Qua Hội nghị, các đại biểu đã được giảng viên là chuyên gia của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng giới thiệu, phổ biến những nội dung chính của các văn bản gồm:
1. Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.
2. Thông tư số 01-08/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng;
3. Các quy định và một số nghiệp vụ cơ bản của công tác quản lý trật tư xây dựng;
Đồng thời, đại diện là Báo cáo viên pháp luật của Sở Xây dựng đã phổ biến, hướng dẫn một số văn bản của tỉnh cũng như giải đáp một số vướng mắc có liên quan trong thực hiện các văn bản như: Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về ĐTXD khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh; Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành một số quy định về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ....
Kết thúc hội nghị, đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng đã đề nghị các đại biểu tham dự cần đóng vai trò là trung tâm, hạt nhân truyền tải những quy định mới trong đầu tư xây dựng về tới cơ sở để áp dụng thực hiện theo quy định.

Hội nghị kết thúc trong ngày.

 

Theo: Văn phòng Sở Xây dựng

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website