Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin tức sự kiện

Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án khu đô thị, khu dân cư mới công bố lựa chọn chủ đầu tư năm 2017

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 


Ngày 21/4/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án khu đô thị, khu dân cư mới công bố lựa chọn chủ đầu tư năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:


 
+ Tên dự án: Khu dân cư dịch vụ Đại Phúc, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;
+ Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;
+ Quy mô diện tích đất của dự án: khoảng 7,5ha;
+ Khái quát sơ bộ hiện trạng dân cư và sử dụng đất khu vực dự án: Hiện trạng khu vực dự kiến thực hiện dự án chủ yếu là đất nông nghiệp và các ao hồ;
+ Nội dung, chức năng sử dụng đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên;
+ Thời gian thực hiện dự án: 2017-2019;
+ Bên mời thầu: UBND huyện Việt Yên

Chi tiết Quyết định số 632/QĐ-UBND có thể xem và tải về tại đây hoặc từ mục Văn bản chính sách/ Văn bản CĐ ĐH tỉnh Bắc Giang về xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Vậy, Sở Xây dựng thông tin để tổ chức, cá nhân biết, liên hệ./.


 

Theo: Phòng Phát triển đô thị và HTKT

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website