Thứ tư, 12/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin tức sự kiện

Bộ Xây dựng phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng 29/4/1958 - 29/4/2018

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

 


Theo Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, ngày 20/10 tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017- 2018 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 -2020, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 - 29/4/2018), với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững”.Theo đó, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, cách đây 69 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua yêu nước”, trong đó nhấn mạnh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Từ đó, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển mạnh mẽ, rộng khắp cả nước, trở thành truyền thống tốt đẹp của toàn Đảng, toàn dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 

 

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, đảm bảo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 phương diện: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan thông tin truyền thông của Bộ mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực quản lý của Ngành.
 
Chi tiết bài viết Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (moc.gov.vn) hoặc đường link tại đây.


 

 

Theo: Văn phòng Sở.

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website