Thứ tư, 21/11/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin tức sự kiện

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định, quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

 

Chiều ngày 03/10/2017, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000. Đồng chí Phạm Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

 

 

Tham dự Hội nghị có đại diện  các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Công ty Điện lực Bắc Giang; UBND huyện Hiệp Hòa; Lãnh đạo Sở, Trưởng một số phòng, đơn vị thuộc Sở Xây dựng.

 

Theo đó, UBND huyện Hiẹp Hòa đã lập đồ án quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 với mục tiêu đưa đô thị Hiệp Hòa là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, động lực phát triển phía Tây tỉnh Bắc Giang; là trung tâm công nghiệp, nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, dịch vụ thương mại, từng bước tham gia cung cấp dịch vụ du lịch sinh thái, văn hóa cho người dân Hiệp Hòa, thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận.
Qua phương án điều chỉnh được trình bày tại Hội nghị, dự kiến quy mô đồ án quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa bao gồm thị trấn Thắng và 25 xã với diện tích tự nhiên 20.599,62 ha. Quy mô dân số đến năm 2035 là 300.000 người trong đó dân số nội thị là khoảng 170.000 người. Các chỉ tiêu của đồ án đáp ứng theo Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01:2008.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành, góp ý đối với một số nội dung còn hạn chế của đồ án để đơn vị Chủ Đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp thu chỉnh sửa đảm bảo chất lượng trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Hội nghị kết thúc trong buổi chiều cùng ngày
 

 

Theo: Văn phòng Sở.

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website