Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin tức sự kiện

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư theo Công văn 1742/BXD-GĐ ngày 31/7/2017 của Bộ Xây dựng

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

Ngày 31/7/2017, Bộ Xây dựng  có Công văn 1742/BXD-GĐ về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư

 

 

Theo đó, để hạn chế thực trạng nhiều công trình nhà ở tái định cư mới được đưa vào khai thác sử dụng đã bị xuống cấp nhanh chóng, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thực hiện:
- Tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng của chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng nhà ở tái định cư.
- Tăng cường kiểm tra việc vận hành và bảo trì (nhất là đối với PCCC, bảo vệ môi trường), hướng dẫn kiểm tra cũng như hỗ trợ kinh phí thực hiện.
- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý chất lượng cũng như quản lý khai thác, sử dụng và bảo trì công trình nhà ở tái định cư.
- Tổ chức thông tin tuyên truyền để người dân ý thức trong việc sử dụng nhà ở tái định cư.
Ngoài ra, Công văn 1742/BXD-GĐ ngày 31/7/2017 cũng đề xuất những yêu cầu cụ thể đối với chủ đầu tư cũng như chủ sở hữu, chủ quản lý khai thác sử dụng nhà ở tái định cư như:
- Các chủ đầu tư công trình nhà tái định cư: Cùng với các chủ thể tham gia xây dựng công trình tổ chức quản lý chặt chẽ chất lượng khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình; Lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tham gia xây dựng nhà ở tái định cư; Tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình nhà tái định cư tuân thủ các quy định pháp luật; công trình chỉ được đưa vào sử dụng khi đáp ứng được các yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; Lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình.
- Các chủ sở hữu, chủ quản lý khai thác sử dụng nhà tái định cư: Lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình (nếu chưa thực hiện); Lập quỹ bảo trì và quản lý việc sử dụng kinh phí phục vụ công tác bảo trì công trình theo đúng quy định pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan; Tổ chức bảo trì công trình theo quy trình bảo trì đã được lập và phê duyệt.

Nội dung Công văn 1742/BXD-GĐ có thể xem và tải về từ Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (phần Văn bản chính sách- Văn bản khác)./.

Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện nếu có vướng mắc cần giải đáp đề nghị liên hệ về Sở Xây dựng để được hướng dẫn triển khai thực hiện. Sở Xây dựng thông tin để các cơ quan, đơn vị biết, áp dụng, thực hiện./.

 

Theo: Văn phòng Sở.

 


 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website