Thứ tư, 12/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin Quy hoạch-Kế hoạch

Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết XD Cụm CN Việt Nhật, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

Ngày 24/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết XD Cụm CN Việt Nhật, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết XD Khu dịch vụ Song Khê- Nội Hoàng, xã song khê, TPBG và xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh BG

Ngày 14/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 638/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết XD Khu dịch vụ Song Khê- Nội Hoàng, xã song khê, TPBG và xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh BG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án khu đô thị, khu nhà ở cần lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn TPBG năm 2018

Ngày 11/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án khu đô thị, khu nhà ở cần lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn TPBG năm 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Ngày 30/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 198/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.

 

 

 

Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết XD Cụm CN Mỹ An huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)

Ngày 31/08/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1519/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm CN Mỹ An huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).

 

 

Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Nhà ở xã hội xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng

Ngày 22/08/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1441/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Nhà ở xã hội xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỷ lệ 1/500.

 

 

Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Nhà ở xã hội xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng

Ngày 22/08/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1440/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Nhà ở xã hội xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỷ lệ 1/500.

 

 

Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Nhà ở xã hội thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên

Ngày 22/08/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1439/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Nhà ở xã hội thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỷ lệ 1/500.

 

 

Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Ngày 14/08/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 479/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.

Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Ngày 03/08/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1342/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

 

 

Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Đông Bắc TPBG

Ngày 28/06/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Đông Bắc Thành phố Bắc Giang.

Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Khu đô thị mới thị trấn Cao Thượng, huyện Tân yên

Ngày 20/06/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Khu đô thị mới thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website