Thứ tư, 12/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin Quy hoạch-Kế hoạch

Quy hoạch chi tiết đô thị Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng, huyện Lạng Giang, tỷ lệ 1/500

 

Ngày 20/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2047/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đô thị Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng, huyện Lạng Giang, tỷ lệ 1/500.

 


  
 
Các nội dung Quyết định số 2047/QĐ-UBND có thể xem tại đây hoặc tại mục Cơ sở dữ liệu\Quy hoạch- Kế hoạch\Quy hoạch chi tiết xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở
 
Sở Xây dựng có thông tin trên để tổ chức, cá nhân biết, khai thác./.

 

Theo: Văn phòng Sở

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website