Thứ tư, 12/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin Quy hoạch-Kế hoạch

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư số 4, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 

Ngày 25/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1885/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư số 4, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


  
 
Các nội dung Quyết định số 1185/QĐ-UBND có thể xem tại đây hoặc tại mục Cơ sở dữ liệu\Quy hoạch- Kế hoạch\Quy hoạch chi tiết xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở
 
Sở Xây dựng có thông tin trên để tổ chức, cá nhân biết, khai thác./.

 

Theo: Văn phòng Sở

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website