Thứ tư, 12/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin Quy hoạch-Kế hoạch

Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

 

Ngày 23/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỷ lệ 1/500.
 
 
 
Các nội dung Quyết định số 231/QĐ-UBND có thể xem tại đây hoặc tại mục Cơ sở dữ liệu\Quy hoạch- Kế hoạch\Quy hoạch xây dựng khu, cụm công nghiệp trên Trang thông tin điện tử của Sở
 
Sở Xây dựng có thông tin trên để tổ chức, cá nhân biết, khai thác./.

 

Theo: Văn phòng Sở

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website