Thứ bảy, 15/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin Quy hoạch-Kế hoạch

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt và VSMT NT tỉnh BG đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 27/09/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản số 1525/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt và VSMT NT tỉnh BG đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 
 
 
Các nội dung khác theo Quyết định số 1525/QĐ-UBND có thể xem tại đây.
 
Theo: Văn phòng Sở

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website