Thứ tư, 12/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin Quy hoạch-Kế hoạch

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 30/09/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản số 1579/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
 
 
 
 
Các nội dung khác theo Quyết định số 1579/QĐ-UBND có thể xem tại đây.
 
Theo: Văn phòng Sở

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website