Thứ tư, 12/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin Quy hoạch-Kế hoạch

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Ngày 30/09/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản số 1580/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.
 
 
 
Các nội dung khác theo Quyết định số 1680/QĐ-UBND có thể xem tại đây.
 
Theo: Văn phòng Sở

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website