Tin Quy hoạch-Kế hoạch

Bắc Giang: Phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Kép Hai, huyện Lục Ngạn

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Kép Hai, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 tại Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 07/4/2014.


Theo đó, khu vực lập quy hoạch thị trấn Kép Hai có diện tích khoảng 503,56 ha thuộc địa phận xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn bao gồm các khu vực phố Kép và các thôn: Kép 1, Kép 2A, Kép 2B, Kép 3, Bãi Bông, Hăng và Nguộn Ngoài. Ranh giới nghiên cứu được giới hạn, phía Bắc giáp các thôn Kép 1, Hiệp Tân, Nguộn, xã Hồng Giang; phía Nam giáp hai xã Tân Lập và Tân Quang; phía Tây giáp xã Nghĩa Hồ; phía Đông giáp xã Tân Quang và doanh trại quân đội.
Theo quy hoạch, các hạng mục chính cần ưu tiên đầu tư bao gồm: Cải tạo, nâng cấp các công trình công cộng hiện có của thị trấn; xây dựng mới nhà văn hóa thị trấn và công viên hồ Dộc Hộ; xây dựng quảng trường trung tâm huyện; cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 31 và Tỉnh lộ 290; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, vệ sinh môi trường cho các khu vực xây dựng mới.
Thị trấn Kép Hai có tính chất là trung tâm hành chính, kinh tế - văn hóa và dịch vụ của huyện Lục Ngạn, đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các xã lân cận./.