Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin Quy hoạch-Kế hoạch

Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 22/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1645/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu số 4, thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000

Ngày 22/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1645/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân khu số 4, thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Cụm CN Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500)

Ngày 15/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1600/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Cụm CN Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500).

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việcphê duyệt quy hoạch chi tiết XD Khu dân cư mới xã Tam Dị huyện Lục Nam, tỉnh BG (tỷ lệ 1/500)

Ngày 11/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1581/QĐ-UBND về việcphê duyệt quy hoạch chi tiết XD Khu dân cư mới xã Tam Dị huyện Lục Nam, tỉnh BG (tỷ lệ 1/500).

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung XD thị trấn An Châu, huyện Sơn Động tỉnh BG, đến năm 2035

Ngày 06/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung XD thị trấn An Châu, huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang, đến năm 2035.

 

 

 

 

 

Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đến năm 2035

Ngày 22/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 386/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đến năm 2035.

 

 

 

 

Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu CN Việt Hàn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Ngày 21/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 377/QĐ-UBND về việc phê duyệt  điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu CN Việt Hàn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

 

 

 

 

 

Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng Cụm CN Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Ngày 20/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 869/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng Cụm CN Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

 

 

 

 

 

Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết XD Khu nhà ở xã hội Solar, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên

Ngày 15/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 838/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết XD Khu nhà ở xã hội Solar, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên

 

 

 

 

 

Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Khu dân cư số 3 thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

Ngày 06/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 800/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Khu dân cư số 3 thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Khu đô thị mới tiểu khu 2,3 thị trấn Neo, huyện Yên Dũng

Ngày 06/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 800/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Khu đô thị mới tiểu khu 2,3 thị trấn Neo, huyện Yên Dũng.

 

 

 

 

 

Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung XD thị trấn Nếnh, huyện Việt yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Ngày 25/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 707/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung XD thị trấn Nếnh, huyện Việt yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác...

  1. Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết XD Cụm CN Việt Nhật, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
  2. Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết XD Khu dịch vụ Song Khê- Nội Hoàng, xã song khê, TPBG và xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh BG
  3. Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án khu đô thị, khu nhà ở cần lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn TPBG năm 2018
  4. Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2030
  5. Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết XD Cụm CN Mỹ An huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)
  6. Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Nhà ở xã hội xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng
  7. Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Nhà ở xã hội xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng
  8. Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Nhà ở xã hội thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên
  9. Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030
  10. Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website