Thứ bảy, 15/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Doanh nghiệp xây dựng

Công bố kết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến 20/8/2018

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở về quản lý, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn, Sở Xây dựng tổng hợp kết quả đã cấp chứng chỉ cho tổ chức đến ngày 20/8/2018 như sau:

 

 

 

Có danh sách đánh giá xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn theo kèm theo tại đâyhoặc trên Trang thông tin điện tử của Sở, mục Văn bản chính sách/Văn bản chỉ đạo điều hành Sở

 

Các Chủ Đầu tư trên địa bàn tỉnh có thể tham khảo bản đánh giá năng lực của các đơn vị được đánh giá để quyết định lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công phù hợp.

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website