Thứ tư, 12/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2016

Đánh giá:  / 0

Ngày 01/02/2016, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 01/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 01/2016. Một số nội dung chính như sau:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2015

Đánh giá:  / 1

Ngày 31/12/2015, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 12/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 12/2015. Một số nội dung chính như sau:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2015

Đánh giá:  / 1

Ngày 30/11/2015, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 11/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 11/2015. Một số nội dung chính như sau:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2015

Đánh giá:  / 0

Ngày 02/11/2015, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 10/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 10/2015. Một số nội dung chính như sau:

Công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2015

Đánh giá:  / 0
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư xây dựng công trình rà soát, đánh giá về điều kiện năng lực của các tổ chức tư vấn, thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2015. Sau khi tổng hợp, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1169/SXD-QLCL ngày 12/10/2016 về việc công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Kế hoạch chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020

Đánh giá:  / 0

Ngày 25/8/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 2398/KH-UBND về việc chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020.

Tăng cường kiểm soát chất lượng công trình tôn giáo, tín ngưỡng

Đánh giá:  / 0

Ngày 17/8/2015, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng các công trình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào các việc: Tuân thủ cấp phép và quản lý theo giấy phép xây dựng, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, giám sát nghiệm thu và thực hiện các biện pháp thi công đảm bảo an toàn theo quy định.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

Đánh giá:  / 0

Nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có 35-40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và củng cố vững chắc các tiêu chí đã đạt được tại các xã nông thôn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 145-NQ/TU ngày 14/7/2011 về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thực hiện một số thủ tục hành chính về xây dựng.

Đánh giá:  / 0

Một số nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục về quy hoạch, thỏa thuận tổng mặt bằng, cấp phép xây dựng, thẩm định các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn.

Đẩy mạnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp

Đánh giá:  / 0

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung nhằm đẩy mạnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website