Thứ bảy, 21/04/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 704/SXD-KT&VLXD ngày 20/6/2014 về việc Công bố danh sách các cơ sở sản xuất gạch không nung đảm bảo tiêu chuẩn cho công trình xây dựng.

Đánh giá:  / 0

Ngày 20/6/2014, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 704/SXD-KT&VLXD về việc Công bố danh sách các cơ sở sản xuất gạch không nung đảm bảo tiêu chuẩn cho công trình xây dựng để các tổ chức, cá nhân được biết làm cơ sở lựa chọn sản phẩm gạch xây không nung để đưa vào sử dụng cho công trình xây dựng.

Công văn 102_SXD_KT&VLXD ngày 08/02/2014 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Đánh giá:  / 0

Ngày 08/02/2014, Sở Xây dựng có văn bản số 102/SXD-KT&VLXD về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung chính của văn bản như sau:

Hướng dẫn số 01/HDLS:XD-TC ngày 02/01/2014 về quản lý giá các loại vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Đánh giá:  / 0

Thực hiện Quyết định số 475/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Liên Sở: Xây dựng- Tài chính đã ban hành hướng dẫn số 01/HDLS:XD-TC ngày 02/01/2014 về quản lý giá các loại vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh để các đơn vị thực hiện như sau:

Tăng cường quản lý chất lượng gạch xây không nung; quản lý chất lượng và sử dụng vật liệu xây dựng trong các công trình xây dựng

Đánh giá:  / 0

Ngày 11/12/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3354/UBND-XD về việc sử dụng, quản lý chất lượng gạch xây không nung; quản lý chất lượng và sử dụng vật liệu xây dựng (VLXD) trong các công trình xây dựng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 0

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Công bố năng lực các đơn vị tư vấn, thi công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013

Đánh giá:  / 0

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Chương trình công tác của Sở Xây dựng năm 2013, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành,  UBND các huyện, thành phố và chủ đầu tư xây dựng công trình đánh giá về điều kiện năng lực các tổ chức tư vấn, thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2013.

Văn bản số 1152/SXD-KT&VLXD ngày 19/11/2013 hướng dẫn thực hiện thông tư số 11/2013/TT-BXD

Đánh giá:  / 0

Thực hiện Công văn số 2811/UBND-KTN ngày 23/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Bắc Giang hướng dẫn việc thực hiện báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh như sau:

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Đánh giá:  / 0

Ngày 24/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 61/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện đầu tư xây dựng

Đánh giá:  / 0

Để công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao hơn, ngày 11/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư xây dựng công trình khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện đầu tư xây dựng.

Tạm dừng cấp phép đầu tư các cơ sở sản xuất vôi

Đánh giá:  / 0

Ngày 11/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2135/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng cấp phép đầu tư các cơ sở sản xuất vôi.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website