Thứ hai, 24/09/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2015

Đánh giá:  / 0
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư xây dựng công trình rà soát, đánh giá về điều kiện năng lực của các tổ chức tư vấn, thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2015. Sau khi tổng hợp, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1169/SXD-QLCL ngày 12/10/2016 về việc công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Kế hoạch chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020

Đánh giá:  / 0

Ngày 25/8/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 2398/KH-UBND về việc chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020.

Tăng cường kiểm soát chất lượng công trình tôn giáo, tín ngưỡng

Đánh giá:  / 0

Ngày 17/8/2015, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng các công trình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào các việc: Tuân thủ cấp phép và quản lý theo giấy phép xây dựng, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, giám sát nghiệm thu và thực hiện các biện pháp thi công đảm bảo an toàn theo quy định.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

Đánh giá:  / 0

Nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có 35-40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và củng cố vững chắc các tiêu chí đã đạt được tại các xã nông thôn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 145-NQ/TU ngày 14/7/2011 về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thực hiện một số thủ tục hành chính về xây dựng.

Đánh giá:  / 0

Một số nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục về quy hoạch, thỏa thuận tổng mặt bằng, cấp phép xây dựng, thẩm định các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn.

Đẩy mạnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp

Đánh giá:  / 0

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung nhằm đẩy mạnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Biện pháp Nâng cao chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 1

Công tác quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua đã có những chuyển biến tích cực, Sở Xây dựng, các Sở có Xây dựng chuyên nghành và UBND các huyện, thành phố đã tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật liên quan đến quy hoạch, đầu tư xây dựng và chất lượng xây dựng công trình, đã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực hoạt động xây dựng và chất lượng công trình xây dựng. Góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng.

Quản lý trật tự xây dựng cần sự vào cuộc đồng bộ

Đánh giá:  / 0

(BGĐT) - Xã hội phát triển kéo theo nhu cầu xây dựng tăng đòi hỏi công tác quản lý phải được tăng cường. Vừa qua, Sở Xây dựng tham mưu với UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND quy định một số nội dung về kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công tác quản lý đã được thực hiện đồng bộ hơn.

Văn bản số 376/SXD-KT&VLXD ngày 23/4/2015 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện các văn bản mới về xây dựng

Đánh giá:  / 0

Trong thời gian qua, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành một số văn bản trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng. Để kịp thời triển khai các văn bản mới, Sở Xây dựng đã có văn bản số 376/SXD-KT&VLXD ngày 23/4/2015 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện các văn bản mới về xây dựng.

Văn bản số 358/SXD- KT&VLXD ngày 20/4/2015 của Sở Xây dựng về thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung.

Đánh giá:  / 0

Ngày 20/4/2015, Sở Xây dựng có văn bản số 358/SXD- KT&VLXD về việc thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã nhận định chương trình phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt, phù hợp với định hướng của Chính phủ và Bộ Xây dựng. Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung theo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo kết luận số 110/TB-VPCP ngày 02/4/2015 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 837/UBND-XD ngày 07/4/2015, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư và các đơn vị xây dựng công trình; các sở, ngành liên quan quan tâm thực hiện một số nội dung chính như sau:

Các bài khác...

  1. Văn bản số 169/SXD- KT&VLXD ngày 02/3/2015 của Sở Xây dựng về thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói bằng công nghệ lò thủ công, lò vòng, lò VSBK trên địa bàn tỉnh
  2. Văn bản số 121/SXD-KT&VLXD ngày 06/02/2015 của Sở Xây dựng về việc quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới , khu nhà ở trên địa bàn tỉnh
  3. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014
  4. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014
  5. Văn bản 1292/SXD-HĐXD ngày 17/10/2014 về việc thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BXD Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình
  6. Đẩy mạnh việc thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
  7. Quyết định số 179/QĐ-SXD ngày 13/10/2017 về việc công bố chỉ số giá XD tháng 7, tháng 8, tháng 9, quý 3 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  8. Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 để chỉ đạo việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020
  9. Văn bản số 941/SXD-KTXD ngày 08/8/2014 về việc thực hiện các văn bản mới về xây dựng.
  10. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website