Thứ tư, 21/11/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Đôn đốc thực hiện Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật

Đánh giá:  / 0

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật (QCVN 07:2016/BXD),  có hiệu lực từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư 02/2010/TT-BXD. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua Sở Xây dựng nhận được một số hồ sơ thiết kê các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn vẫn áp dụng theo Quy chuẩn cũ (QCVN 07:2010/BXD). Đề nghị các Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn nghiên cứu triên khai tổ chức thực hiện đúng quy định.

Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về xây dựng

Đánh giá:  / 1

Ngày 15/8/2016, Sở Xây dựng có văn bản số 1453/SXD-QLN về việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về xây dựng.

Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn nhà ở, công trình xây dựng trong mùa mưa, bão

Đánh giá:  / 0

Để chủ động ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn về người, tài sản, nhà ở và các công trình xây dựng trong mùa mưa, bão. Ngày  27/7/2016 Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 1325/SXD-PTĐT&HTKT hướng dẫn thực hiện nội dung Công văn số 1145/BXD-KHCN ngày 28/5/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão, nội dung văn bản có thể xem tại đây.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố các Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình xây dựng quan tâm chỉ đạo và quán triệt thực hiện./.


Nguồn: Phòng PTĐT&HTKT

Kết luận về việc Kiểm định chất lượng Khu chung cư cũ phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang

Đánh giá:  / 0

Ngày 14/7/2016, UBND tỉnh đã có văn bản số 137/UBND-XD về việc kiểm định chất lượng công trình Khu chung cư cũ phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện những nội dung đề xuất của Sở Xây dựng theo Kết luận số 1208/KL-SXD ngày 12/7/2016 về việc Kiểm định chất lượng Khu chung cư cũ phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang. Nội dung chi tiết theo các văn bản kèm theo, cụ thể:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2016

Đánh giá:  / 0

Ngày 30/6/2016, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 06/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 06/2016. Một số nội dung chính như sau:

Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án công bố lựa chọn chủ đầu tư

Đánh giá:  / 0

Ngày 01/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 816/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án công bố lựa chọn chủ đầu tư với những nội dung chính như sau:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2016

Đánh giá:  / 1

Ngày 31/5/2016, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 05/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 05/2016. Một số nội dung chính như sau:

Tham gia góp ý dự thảo TTLT hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch công lập thuộc ngành xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh tại văn bản số 1415/UBND-XD ngày 26/5/2016, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành xây dựng gửi Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều tra, khảo sát giá nhân công thị trường trong xây dựng

Đánh giá:  / 0

Văn bản số 707/SXD-KT&VLXD ngày 29/4/2016 của Sở Xây dựng về việc Điều tra, khảo sát giá nhân công thị trường trong xây dựng

Văn bản số 537/SXD-KT&VLXD ngày 13/4/2016 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện các văn bản mới về xây dựng

Đánh giá:  / 0

Ngày 13/4/2016, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 537/SXD-KT&VLXD về việc triển khai thực hiện các văn bản mới về xây dựng

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website