Thứ bảy, 21/04/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 376/SXD-KT&VLXD ngày 23/4/2015 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện các văn bản mới về xây dựng

Đánh giá:  / 0

Trong thời gian qua, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành một số văn bản trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng. Để kịp thời triển khai các văn bản mới, Sở Xây dựng đã có văn bản số 376/SXD-KT&VLXD ngày 23/4/2015 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện các văn bản mới về xây dựng.

Văn bản số 358/SXD- KT&VLXD ngày 20/4/2015 của Sở Xây dựng về thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung.

Đánh giá:  / 0

Ngày 20/4/2015, Sở Xây dựng có văn bản số 358/SXD- KT&VLXD về việc thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã nhận định chương trình phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt, phù hợp với định hướng của Chính phủ và Bộ Xây dựng. Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung theo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo kết luận số 110/TB-VPCP ngày 02/4/2015 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 837/UBND-XD ngày 07/4/2015, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư và các đơn vị xây dựng công trình; các sở, ngành liên quan quan tâm thực hiện một số nội dung chính như sau:

Văn bản số 169/SXD- KT&VLXD ngày 02/3/2015 của Sở Xây dựng về thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói bằng công nghệ lò thủ công, lò vòng, lò VSBK trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 0

Ngày 02/03/2015, Sở Xây dựng có văn bản số 169/SXD-KT&VLXD về việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói bằng công nghệ lò thủ công, lò vòng, lò VSBK trên địa bàn tỉnh

Văn bản số 121/SXD-KT&VLXD ngày 06/02/2015 của Sở Xây dựng về việc quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới , khu nhà ở trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 0

Ngày 06/02/2015, Sở Xây dựng có văn bản số 121/SXD-KT&VLXD về việc quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh
 

Văn bản 1292/SXD-HĐXD ngày 17/10/2014 về việc thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BXD Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

Đánh giá:  / 0

Ngày 25/8/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BXD Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2014. Căn cứ các nội dung quy định tại Thông tư, Sở Xây dựng có văn bản 1292/SXD-HĐXD ngày 17/10/2014 về việc thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BXD Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình với các nội dung sau:

Đẩy mạnh việc thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Đánh giá:  / 0

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư xây dựng công trình; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng đẩy mạnh việc thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng (VLXD) tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quyết định số 179/QĐ-SXD ngày 13/10/2017 về việc công bố chỉ số giá XD tháng 7, tháng 8, tháng 9, quý 3 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 0

Ngày 13/10/2017, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 179/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá XD tháng 7, tháng 8, tháng 9, quý 3 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 để chỉ đạo việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020

Đánh giá:  / 0

Thủ tướng chính phủ đã ban hành Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 để chỉ đạo việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020.

Văn bản số 941/SXD-KTXD ngày 08/8/2014 về việc thực hiện các văn bản mới về xây dựng.

Đánh giá:  / 0

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư mới gồm:
 

Kê khai thông tin về năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng hoạt động trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 0

Danh sách các tổ chức tư vấn xây dựng, thi công xây dựng được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website