Thứ hai, 24/09/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2016

Đánh giá:  / 0

Ngày 30/6/2016, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 06/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 06/2016. Một số nội dung chính như sau:

Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án công bố lựa chọn chủ đầu tư

Đánh giá:  / 0

Ngày 01/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 816/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án công bố lựa chọn chủ đầu tư với những nội dung chính như sau:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2016

Đánh giá:  / 1

Ngày 31/5/2016, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 05/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 05/2016. Một số nội dung chính như sau:

Tham gia góp ý dự thảo TTLT hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch công lập thuộc ngành xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh tại văn bản số 1415/UBND-XD ngày 26/5/2016, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành xây dựng gửi Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều tra, khảo sát giá nhân công thị trường trong xây dựng

Đánh giá:  / 0

Văn bản số 707/SXD-KT&VLXD ngày 29/4/2016 của Sở Xây dựng về việc Điều tra, khảo sát giá nhân công thị trường trong xây dựng

Văn bản số 537/SXD-KT&VLXD ngày 13/4/2016 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện các văn bản mới về xây dựng

Đánh giá:  / 0

Ngày 13/4/2016, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 537/SXD-KT&VLXD về việc triển khai thực hiện các văn bản mới về xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2016

Đánh giá:  / 0

Ngày 01/02/2016, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 01/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 01/2016. Một số nội dung chính như sau:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2015

Đánh giá:  / 1

Ngày 31/12/2015, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 12/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 12/2015. Một số nội dung chính như sau:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2015

Đánh giá:  / 1

Ngày 30/11/2015, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 11/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 11/2015. Một số nội dung chính như sau:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2015

Đánh giá:  / 0

Ngày 02/11/2015, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 10/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 10/2015. Một số nội dung chính như sau:

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website