Thứ tư, 12/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016

Đánh giá:  / 0

Ngày 30/12/2016, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 12/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 12/2016. Một số nội dung chính như sau:

Ban hành mẫu, thiết kế điển hình công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 1

Ngày 16/12/2016, Sở Xây dựng đã có văn bản số 2358/SXD-QHKT về việc ban hành mẫu, thiết kế điển hình công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Văn bản số 2160/SXD-KT&VLXD ngày 21/11/2016 của Sở Xây dựng về việc thực hiện Thông tư số 17/2016/TT-BXD quy định về năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

Đánh giá:  / 0
Ngày 21/11/2016, Sở Xây dựng có văn bản số 2160/SXD-KT&VLXD về việc thực hiện Thông tư số 17/2016/TT-BXD quy định về năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

Đào tạo tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng tại Bắc Giang

Đánh giá:  / 0

Thực hiện Công văn số 833/GĐ-CDMI ngày 01/11/2016 của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng về thực hiện kế hoạch hoạt động của Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”. Ngày 07/11/2016, Sở Xây dựng đã có văn bản số 2073/SXD-CCGĐ về việc thực hiện kế hoạch hoạt động của Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam” thông báo tới Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình DD&CN tỉnh, Ban QLDA đầu tư công trình giao thông tỉnh, Ban QLDA các công trình NN&PTNT tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thành phố; Các đơn vị tư vấn xây dựng, cán bộ phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn nội dung sau:

Kế hoạch số 235/KH-UBND của UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn Giang giai đoạn 2016-2020.

Đánh giá:  / 1

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết 138-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy "về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" giai đoạn 2016-2020.

 

Tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị, Khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, tuân thủ đầy đủ các quy định của nhà nước.

Đánh giá:  / 0

Ngày 25/10/2016 Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1939/SXD-PTĐT&HTKT về việc đôn đốc, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và các Chủ đầu tư dự án tổ chức thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, tuân thủ đầy đủ các quy định của nhà nước.

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2016

Đánh giá:  / 1

Ngày 30/9/2016, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 09/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 09/2016. Một số nội dung chính như sau:

Văn bản số 1729/SXD-TTr ngày 27/9/2016 về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Đánh giá:  / 0

Ngày 27/9/2016, Sở Xây dựng đã văn bản số 1729/SXD-TTr về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng nhằm đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung để từng bước khắc phục những tồn tại, thiếu sót cần phải xử lý như: Công trình vi phạm trật tự xây dựng; lập hồ sơ khảo sát, thiết kế không đúng quy định; thi công sai thiết kế được duyệt; chậm quyết toán...

Thanh tra công tác quản lý ĐTXD một số dự án CT do Công ty CP quản lý công trình đô thị BG làm chủ đầu tư

Đánh giá:  / 0

Ngày 15/11/2016, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 344/QĐ-SXD về việc thanh tra công tác quản lý ĐTXD một số dự án CT do Công ty CP quản lý công trình đô thị BG làm chủ đầu tư.

 

Tăng cường công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực XD

Đánh giá:  / 0

 Ngày 27/9/2016, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1729/SXD-TTr về việc tăng cường công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website