Thứ hai, 24/09/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Công văn số 323/SXD-KT&VLXD ngày 03/03/2017 của Sở Xây dựng về việc triển khai các văn bản mới về xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện một số văn bản mới trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng, ngày 03/03/2017, Sở Xây dựng có công văn số 323/SXD-KT&VLXD về việc triển khai các văn bản mới về xây dựng. Một số nội dung chính như sau:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2017

Đánh giá:  / 1

Ngày 01/03/2017, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 02/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 02/2017. Một số nội dung chính như sau:

Công văn số 250/SXD-KT&VLXD ngày 22/02/2016 của Sở Xây dựng về việc thực hiện quy định về cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đánh giá:  / 0

Để thực hiện đúng các quy định về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngày 22/02/2017, Sở Xây dựng đã có Công văn số 250/SXD-KT&VLXD về việc thực hiện quy định về cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Nọi dung văn bản hướng dẫn và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung chính như sau:

Kế hoạch tuyên truyền công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017

Đánh giá:  / 1

 

Ngày 15/2/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch 11 /KH-STTTT về việc tuyên truyền công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017.

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2017

Đánh giá:  / 0

Ngày 02/02/2017, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 01/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 01/2017. Một số nội dung chính như sau:

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý giá vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị và các tài sản thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 1

Ngày 20 tháng 01 năm 2017, Liên Sở Xây dựng - Tài chính có Hướng dẫn số: 01/HDLS: XD -TC về thực hiện một số nội dung về quản lý giá vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị và các tài sản thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016

Đánh giá:  / 0

Ngày 30/12/2016, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 12/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 12/2016. Một số nội dung chính như sau:

Ban hành mẫu, thiết kế điển hình công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 1

Ngày 16/12/2016, Sở Xây dựng đã có văn bản số 2358/SXD-QHKT về việc ban hành mẫu, thiết kế điển hình công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Văn bản số 2160/SXD-KT&VLXD ngày 21/11/2016 của Sở Xây dựng về việc thực hiện Thông tư số 17/2016/TT-BXD quy định về năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

Đánh giá:  / 0
Ngày 21/11/2016, Sở Xây dựng có văn bản số 2160/SXD-KT&VLXD về việc thực hiện Thông tư số 17/2016/TT-BXD quy định về năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

Đào tạo tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng tại Bắc Giang

Đánh giá:  / 0

Thực hiện Công văn số 833/GĐ-CDMI ngày 01/11/2016 của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng về thực hiện kế hoạch hoạt động của Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”. Ngày 07/11/2016, Sở Xây dựng đã có văn bản số 2073/SXD-CCGĐ về việc thực hiện kế hoạch hoạt động của Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam” thông báo tới Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình DD&CN tỉnh, Ban QLDA đầu tư công trình giao thông tỉnh, Ban QLDA các công trình NN&PTNT tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thành phố; Các đơn vị tư vấn xây dựng, cán bộ phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn nội dung sau:

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website