Thứ bảy, 21/04/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thanh tra công tác quản lý ĐTXD một số dự án CT do Công ty CP quản lý công trình đô thị BG làm chủ đầu tư

Đánh giá:  / 0

Ngày 15/11/2016, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 344/QĐ-SXD về việc thanh tra công tác quản lý ĐTXD một số dự án CT do Công ty CP quản lý công trình đô thị BG làm chủ đầu tư.

 

Tăng cường công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực XD

Đánh giá:  / 0

 Ngày 27/9/2016, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1729/SXD-TTr về việc tăng cường công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Công bố bổ sung danh sách xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2016

Đánh giá:  / 0
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư xây dựng công trình rà soát, đánh giá về điều kiện năng lực của các tổ chức tư vấn, thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2016. Sau khi tổng hợp, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1723/SXD-KT&VLXD ngày 26/9/2016 về việc công bố bổ sung danh sách xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2016 như sau:

Thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Xây dựng Bắc Giang từ ngày 23/9/2016

Đánh giá:  / 0

Ngày 23/9/2016, Sở Xây dựng đã có Thông báo số 193/TB-SXD về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí lãnh đạo Sở tính từ ngày 23/9/2016

Kiểm tra chất lượng công trình xây dựng Điểm dân cư nông thôn xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế

Đánh giá:  / 0

Ngày 30/8/2016, Sở Xây dựng có Quyết định số 270/QĐ-SXD về việc kiểm tra chất lượng công trình xây dựng Điểm dân cư nông thôn xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Phổ biến và triển khai Quyết định số 501/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Đánh giá:  / 0

Thực hiện triển khai thi hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 1703/SXD-VP ngày 22/9/2016 về việc phổ biến và triển khai Quyết định số 501/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh.

Thẩm định TKBVTC- DT xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu số 3 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang

Đánh giá:  / 0

Ngày 20/9/2016 Sở Xây dựng ra văn bản thông báo kết quả thẩm định TKBVTC- DT xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu số 3 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang.

Kiểm tra chất lượng công trình xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Khu số 1 thuộc khu dân cư mới Lạc Phú xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng

Đánh giá:  / 0

Ngày 30/8/2016, Sở Xây dựng có Quyết định số 271/QĐ-SXD về việc kiểm tra chất lượng công trình xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Khu số 1 thuộc khu dân cư mới Lạc Phú xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP và báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Đánh giá:  / 0
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Ngày 06/9/2016, Sở Xây dựng có văn bản số 600/SXD-QLN về việc thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP và báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Nội dung chính như sau:
 

Đôn đốc triển khai thực hiện Dự án điểm dân cư nông thôn xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế và Dự án Khu đô thị mới tiểu khu 2,3 thị trấn Neo huyện Yên Dũng.

Đánh giá:  / 0

 

Trong thời gian qua, một số Chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư có tiến độ triển khai một số công việc còn chậm, chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án còn chưa kịp thời.

Để từng bước khắc phục tình trạng trên, ngày 24/8/2016 Sở Xây dựng đã có văn bản số 1528/SXD-PTĐT&HTKT đôn đốc Chủ đầu tư dự án điểm dân cư nông thôn xã Tân Sỏi huyện Yên Thế đẩy nhanh tiến độ dự án và thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản từ dự án theo quy định./.


Theo: Phòng TĐT&HTKT

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website