Thứ tư, 12/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 844/SXD-TTr ngày 10/5/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 1

Ngày 10 tháng 5 năm 2017, Sở Xây dựng có văn bản số 844/SXD-TTr về việc  tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Văn bản số 731/SXD-PTĐT&HTKT ngày 24/4/2017 của Sở Xây dựng về việc quản lý thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư mới không sử dụng vốn đầu tư công

Đánh giá:  / 0

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 23 dự án khu đô thị, khu dân cư mới với chủ đầu tư là các doanh nghiệp đang triển khai thực hiện. Để thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản của các chủ đầu tư đúng quy định, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư  dự án thực hiện nội dung theo chỉ đạo tại Văn bản số 731/SXD-PTĐT&HTKT ngày 24/4/2017 của Sở Xây dựng về việc quản lý thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư mới không sử dụng vốn đầu tư công như sau:

Văn bản số 434/SXD-PTĐT&HTKT ngày 17/3/2017 của Sở Xây dựng về việc tuyên truyền phổ biến Quy định về đầu tư xây dựng KĐTM trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 0

Ngày 17/3/2017,  Sở Xây dựng  đã có văn bản số 434/SXD-PTĐT&HTKT về việc tuyên truyền phổ biến Quy định về đầu tư xây dựng KĐTM trên địa bàn tỉnh.

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng

Đánh giá:  / 0

Ngày 08/3/2017, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 32/QĐ-SXD về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng như sau:

Công văn số 323/SXD-KT&VLXD ngày 03/03/2017 của Sở Xây dựng về việc triển khai các văn bản mới về xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện một số văn bản mới trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng, ngày 03/03/2017, Sở Xây dựng có công văn số 323/SXD-KT&VLXD về việc triển khai các văn bản mới về xây dựng. Một số nội dung chính như sau:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2017

Đánh giá:  / 1

Ngày 01/03/2017, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 02/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 02/2017. Một số nội dung chính như sau:

Công văn số 250/SXD-KT&VLXD ngày 22/02/2016 của Sở Xây dựng về việc thực hiện quy định về cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đánh giá:  / 0

Để thực hiện đúng các quy định về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngày 22/02/2017, Sở Xây dựng đã có Công văn số 250/SXD-KT&VLXD về việc thực hiện quy định về cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Nọi dung văn bản hướng dẫn và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung chính như sau:

Kế hoạch tuyên truyền công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017

Đánh giá:  / 1

 

Ngày 15/2/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch 11 /KH-STTTT về việc tuyên truyền công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017.

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2017

Đánh giá:  / 0

Ngày 02/02/2017, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 01/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 01/2017. Một số nội dung chính như sau:

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý giá vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị và các tài sản thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 1

Ngày 20 tháng 01 năm 2017, Liên Sở Xây dựng - Tài chính có Hướng dẫn số: 01/HDLS: XD -TC về thực hiện một số nội dung về quản lý giá vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị và các tài sản thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website