Thứ hai, 24/09/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 1381/SXD-TTr ngày 13/7/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng quản lý trật tự xây dựng dọc tuyến đường Tây Yên Tử

Đánh giá:  / 0

Ngày 14/7/2017 Sở Xây dựng có Văn bản số 1381/SXD-TTr về việc  tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng quản lý trật tự xây dựng dọc tuyến đường Tây Yên Tử

 

Văn bản số 1377/SXD-TTr ngày 13/7/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng lắp biển hiệu, bảng quảng cáo gắn vào công trình có sẵn và bảng quảng cáo tấm lớn độc lập

Đánh giá:  / 0

Ngày 13/7/2017 Sở Xây dựng có Văn bản số 1377/SXD-TTr về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng lắp biển hiệu, bảng quảng cáo gắn vào công trình có sẵn và bảng quảng cáo tấm lớn độc lập

 

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2017

Đánh giá:  / 1

Ngày 03/07/2017, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 06/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 06/2017. Một số nội dung chính như sau:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2017

Đánh giá:  / 1

Ngày 01/06/2017, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 05/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 05/2017. Một số nội dung chính như sau:

Văn bản số 936/SXD-PTĐT&HTKT ngày 19/5/2017 của Sở Xây dựng về việc chủ động thực hiện công tác phòng chống lụt, bão năm 2017 đối với công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Đánh giá:  / 0

Ngày 19/5/2017, Sở Xây dựng  đã có văn bản số 936/SXD-PTĐT&HTKT ngày 19/5/2017 của Sở Xây dựng về việc chủ động thực hiện công tác phòng chống lụt, bão năm 2017 đối với công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Văn bản số 857/SXD-PTĐT&HTKT ngày 10/5/2017 của Sở Xây dựng cung cấp số liệu phục vụ công tác thống kế, thông tin báo cáo của Ngành XD

Đánh giá:  / 0

Ngày 10/5/2017,  Sở Xây dựng  đã có văn bản số 857/SXD-PTĐT&HTKT về việc cung cấp số liệu phục vụ công tác thống kế, thông tin báo cáo của Ngành XD.

Văn bản số 844/SXD-TTr ngày 10/5/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 1

Ngày 10 tháng 5 năm 2017, Sở Xây dựng có văn bản số 844/SXD-TTr về việc  tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Văn bản số 731/SXD-PTĐT&HTKT ngày 24/4/2017 của Sở Xây dựng về việc quản lý thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư mới không sử dụng vốn đầu tư công

Đánh giá:  / 0

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 23 dự án khu đô thị, khu dân cư mới với chủ đầu tư là các doanh nghiệp đang triển khai thực hiện. Để thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản của các chủ đầu tư đúng quy định, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư  dự án thực hiện nội dung theo chỉ đạo tại Văn bản số 731/SXD-PTĐT&HTKT ngày 24/4/2017 của Sở Xây dựng về việc quản lý thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư mới không sử dụng vốn đầu tư công như sau:

Văn bản số 434/SXD-PTĐT&HTKT ngày 17/3/2017 của Sở Xây dựng về việc tuyên truyền phổ biến Quy định về đầu tư xây dựng KĐTM trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 0

Ngày 17/3/2017,  Sở Xây dựng  đã có văn bản số 434/SXD-PTĐT&HTKT về việc tuyên truyền phổ biến Quy định về đầu tư xây dựng KĐTM trên địa bàn tỉnh.

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng

Đánh giá:  / 0

Ngày 08/3/2017, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 32/QĐ-SXD về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng như sau:

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website