Thứ hai, 24/09/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 2290/SXD-VP ngày 07/11/2017 của Sở Xây dựng V/v thực hiện thi hành Bộ Luật Hình sự và Luật tiếp cận thông tin

Đánh giá:  / 0

Ngày 07/11/2017, Sở Xây dựng đã có văn bản số 2290/SXD-VP về việc thực hiện thi hành Bộ Luật Hình sự và Luật tiếp cận thông tin:

Văn bản số 2288/SXD-VP ngày 07/11/2017 của Sở Xây dựng về việc tuyên truyền, quán triệt không sử dụng tiền ảo

Đánh giá:  / 0

Ngày 07/11/2017, Sở Xây dựng đã có văn bản số 2288/SXD-VP về việc về việc tuyên truyền, quán triệt không sử dụng tiền ảo :

 

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2017

Đánh giá:  / 1

Ngày 02/10/2017, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 09/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 09/2017. Một số nội dung chính như sau:

Văn bản số 1865/SXD-QLN ngày 19/9/2017 của Sở Xây dựng về việc công khai thông tin về dự án ĐTXD nhà ở trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 0

Ngày 19/9/2017, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1865/SXD-TQLN về việc công khai thông tin về dự án ĐTXD nhà ở trên địa bàn tỉnh

 

Văn bản số 1845/SXD-TTr ngày 15/9/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác PCCC trong đầu tư xây dựng công trình

Đánh giá:  / 0

Ngày 15/9/2017, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1845/SXD-TTr về việc tăng cường công tác PCCC trong đầu tư xây dựng công trình

 

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2017

Đánh giá:  / 1

Ngày 31/08/2017, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 08/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 08/2017. Một số nội dung chính như sau:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2017

Đánh giá:  / 1

Ngày 31/07/2017, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 07/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 07/2017. Một số nội dung chính như sau:

Văn bản số 1418/SXD- PTĐT&HTKT ngày 20/7/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Đánh giá:  / 1

Ngày 20/7/2017, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1418/SXD- PTĐT&HTKT về việc  tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

 

Văn bản số 1413/SXD-TTr ngày 19/7/2017 của Sở Xây dựng về việc thực hiện cấp giấy phép xây dựng và quản lý sau cấp phép

Đánh giá:  / 0

Ngày 19/7/2017, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1413/SXD-TTr về việc thực hiện cấp giấy phép xây dựng và quản lý sau cấp phép

 

Quyết định số 138/QĐ-SXD ngày 18/7/2017 của Sở Xây dựng về việc ban hành mẫu, thiết kế điển hình công trình XD được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020

Đánh giá:  / 1

Ngày 18/7/2017, Sở Xây dựng có Quyết định số 138/QĐ-SXD về việc ban hành mẫu, thiết kế điển hình công trình xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020

 

Các bài khác...

  1. Văn bản số 1381/SXD-TTr ngày 13/7/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng quản lý trật tự xây dựng dọc tuyến đường Tây Yên Tử
  2. Văn bản số 1377/SXD-TTr ngày 13/7/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng lắp biển hiệu, bảng quảng cáo gắn vào công trình có sẵn và bảng quảng cáo tấm lớn độc lập
  3. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2017
  4. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2017
  5. Văn bản số 936/SXD-PTĐT&HTKT ngày 19/5/2017 của Sở Xây dựng về việc chủ động thực hiện công tác phòng chống lụt, bão năm 2017 đối với công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
  6. Văn bản số 857/SXD-PTĐT&HTKT ngày 10/5/2017 của Sở Xây dựng cung cấp số liệu phục vụ công tác thống kế, thông tin báo cáo của Ngành XD
  7. Văn bản số 844/SXD-TTr ngày 10/5/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh
  8. Văn bản số 731/SXD-PTĐT&HTKT ngày 24/4/2017 của Sở Xây dựng về việc quản lý thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư mới không sử dụng vốn đầu tư công
  9. Văn bản số 434/SXD-PTĐT&HTKT ngày 17/3/2017 của Sở Xây dựng về việc tuyên truyền phổ biến Quy định về đầu tư xây dựng KĐTM trên địa bàn tỉnh
  10. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website