Thứ tư, 12/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 477/SXD-TTr ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Sở Xây dựng về việc tăng cường quản lý đối với công trình xây dựng theo tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đánh giá:  / 1

Ngày 20/3/2018, Sở Xây dựng đã có văn bản số 477/SXD-TTr về việc tăng cường quản lý đối với công trình xây dựng theo tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2018

Đánh giá:  / 1

Ngày 01/03/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 02/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 02/2018. Một số nội dung chính như sau:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2018

Đánh giá:  / 1

Ngày 01/02/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 01/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 01/2018. Một số nội dung chính như sau:

Văn bản số 99/SXD-TTr ngày 15/01/2018 của Sở Xây dựng về việc nâng cao chất lượng công tác cấp Giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng

Đánh giá:  / 1

Ngày 15/01/2017 của Sở Xây dựng có văn bản số 99/SXD-TTr về việc nâng cao chất lượng công tác cấp Giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng

 

Văn bản số 27/SXD-TTr ngày 04/01/2017 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ

Đánh giá:  / 1

Ngày 04/01/2017, Sở Xây dựng có văn bản số 27/SXD-TTr về việc triển khai thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ

 

Văn bản số 2667/SXD-QHKT ngày 26/12/2017 của Sở Xây dựng về việc Báo cáo tình hình quản lý quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng và công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh, từ 01/01/2015 đến nay

Đánh giá:  / 0

Ngày 26/12/2017, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2667/SXD-QHKT về việc Báo cáo tình hình quản lý quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng và công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh, từ 01/01/2015 đến nay

 

Văn bản số 2578/SXD-QLN ngày 15/12/2017 của Sở Xây dựng về việc đề nghị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về thị trường bất động sản

Đánh giá:  / 1

Ngày 15/12/2017, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2578/SXD-QLN về việc đề nghị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về thị trường bất động sản

 

Sở Xây dựng thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 5 năm 2017

Đánh giá:  / 1

Ngày 30/11/2017, Sở Xây dựng đã có Thông báo số 179/TB-SXD về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cụ thể như sau:

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quyết Tiến

Đánh giá:  / 0

Ngày 10/11/2017, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 187/QĐ-SXD về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quyết Tiến như sau:

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng giao thông Hưng Thịnh

Đánh giá:  / 0

Ngày 10/11/2017, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 187/QĐ-SXD về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng giao thông Hưng Thịnh như sau:

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website