Thứ bảy, 15/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 1

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Công bố năng lực các đơn vị tư vấn, thi công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013

Đánh giá:  / 0

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Chương trình công tác của Sở Xây dựng năm 2013, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành,  UBND các huyện, thành phố và chủ đầu tư xây dựng công trình đánh giá về điều kiện năng lực các tổ chức tư vấn, thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2013.

Văn bản số 1152/SXD-KT&VLXD ngày 19/11/2013 hướng dẫn thực hiện thông tư số 11/2013/TT-BXD

Đánh giá:  / 0

Thực hiện Công văn số 2811/UBND-KTN ngày 23/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Bắc Giang hướng dẫn việc thực hiện báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh như sau:

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Đánh giá:  / 0

Ngày 24/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 61/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện đầu tư xây dựng

Đánh giá:  / 0

Để công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao hơn, ngày 11/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư xây dựng công trình khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện đầu tư xây dựng.

Tạm dừng cấp phép đầu tư các cơ sở sản xuất vôi

Đánh giá:  / 0

Ngày 11/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2135/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng cấp phép đầu tư các cơ sở sản xuất vôi.

Nội dung chỉ đạo điều hành

Đánh giá:  / 0

Ảnh minh hoạNgày 22/02/2011, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2011/TT-BXD hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng (là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian, đơn vị tính là %).

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website