Thứ hai, 24/09/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 169/SXD- KT&VLXD ngày 02/3/2015 của Sở Xây dựng về thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói bằng công nghệ lò thủ công, lò vòng, lò VSBK trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 0

Ngày 02/03/2015, Sở Xây dựng có văn bản số 169/SXD-KT&VLXD về việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói bằng công nghệ lò thủ công, lò vòng, lò VSBK trên địa bàn tỉnh

Văn bản số 121/SXD-KT&VLXD ngày 06/02/2015 của Sở Xây dựng về việc quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới , khu nhà ở trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 0

Ngày 06/02/2015, Sở Xây dựng có văn bản số 121/SXD-KT&VLXD về việc quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh
 

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014

Đánh giá:  / 0

Ngày 31/12/2014, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 12/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 12/2014. Một số nội dung chính như sau:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014

Đánh giá:  / 0

Ngày 01/12/2014, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 11/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 11/2014. Một số nội dung chính như sau:

Văn bản 1292/SXD-HĐXD ngày 17/10/2014 về việc thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BXD Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

Đánh giá:  / 0

Ngày 25/8/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BXD Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2014. Căn cứ các nội dung quy định tại Thông tư, Sở Xây dựng có văn bản 1292/SXD-HĐXD ngày 17/10/2014 về việc thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BXD Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình với các nội dung sau:

Đẩy mạnh việc thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Đánh giá:  / 0

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư xây dựng công trình; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng đẩy mạnh việc thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng (VLXD) tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quyết định số 179/QĐ-SXD ngày 13/10/2017 về việc công bố chỉ số giá XD tháng 7, tháng 8, tháng 9, quý 3 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 0

Ngày 13/10/2017, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 179/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá XD tháng 7, tháng 8, tháng 9, quý 3 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 để chỉ đạo việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020

Đánh giá:  / 0

Thủ tướng chính phủ đã ban hành Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 để chỉ đạo việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020.

Văn bản số 941/SXD-KTXD ngày 08/8/2014 về việc thực hiện các văn bản mới về xây dựng.

Đánh giá:  / 0

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư mới gồm:
 

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014

Đánh giá:  / 0

Ngày 30/6/2014, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 06/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 6/2014. Một số nội dung chính như sau:

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website