Thứ ba, 17/07/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 để chỉ đạo việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020

Đánh giá:  / 0

Thủ tướng chính phủ đã ban hành Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 để chỉ đạo việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020.

Văn bản số 941/SXD-KTXD ngày 08/8/2014 về việc thực hiện các văn bản mới về xây dựng.

Đánh giá:  / 0

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư mới gồm:
 

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014

Đánh giá:  / 0

Ngày 30/6/2014, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 06/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 6/2014. Một số nội dung chính như sau:

Kê khai thông tin về năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng hoạt động trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 0

Danh sách các tổ chức tư vấn xây dựng, thi công xây dựng được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Văn bản số 704/SXD-KT&VLXD ngày 20/6/2014 về việc Công bố danh sách các cơ sở sản xuất gạch không nung đảm bảo tiêu chuẩn cho công trình xây dựng.

Đánh giá:  / 0

Ngày 20/6/2014, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 704/SXD-KT&VLXD về việc Công bố danh sách các cơ sở sản xuất gạch không nung đảm bảo tiêu chuẩn cho công trình xây dựng để các tổ chức, cá nhân được biết làm cơ sở lựa chọn sản phẩm gạch xây không nung để đưa vào sử dụng cho công trình xây dựng.

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014

Đánh giá:  / 1

Ngày 30/5/2014, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 05/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 5/2014. Một số nội dung chính như sau:

Công văn 102_SXD_KT&VLXD ngày 08/02/2014 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Đánh giá:  / 0

Ngày 08/02/2014, Sở Xây dựng có văn bản số 102/SXD-KT&VLXD về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung chính của văn bản như sau:

Hướng dẫn số 01/HDLS:XD-TC ngày 02/01/2014 về quản lý giá các loại vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Đánh giá:  / 0

Thực hiện Quyết định số 475/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Liên Sở: Xây dựng- Tài chính đã ban hành hướng dẫn số 01/HDLS:XD-TC ngày 02/01/2014 về quản lý giá các loại vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh để các đơn vị thực hiện như sau:

Tăng cường quản lý chất lượng gạch xây không nung; quản lý chất lượng và sử dụng vật liệu xây dựng trong các công trình xây dựng

Đánh giá:  / 0

Ngày 11/12/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3354/UBND-XD về việc sử dụng, quản lý chất lượng gạch xây không nung; quản lý chất lượng và sử dụng vật liệu xây dựng (VLXD) trong các công trình xây dựng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 1

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website