Thứ tư, 12/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Biện pháp Nâng cao chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 1

Công tác quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua đã có những chuyển biến tích cực, Sở Xây dựng, các Sở có Xây dựng chuyên nghành và UBND các huyện, thành phố đã tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật liên quan đến quy hoạch, đầu tư xây dựng và chất lượng xây dựng công trình, đã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực hoạt động xây dựng và chất lượng công trình xây dựng. Góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng.

Quản lý trật tự xây dựng cần sự vào cuộc đồng bộ

Đánh giá:  / 0

(BGĐT) - Xã hội phát triển kéo theo nhu cầu xây dựng tăng đòi hỏi công tác quản lý phải được tăng cường. Vừa qua, Sở Xây dựng tham mưu với UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND quy định một số nội dung về kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công tác quản lý đã được thực hiện đồng bộ hơn.

Văn bản số 376/SXD-KT&VLXD ngày 23/4/2015 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện các văn bản mới về xây dựng

Đánh giá:  / 0

Trong thời gian qua, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành một số văn bản trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng. Để kịp thời triển khai các văn bản mới, Sở Xây dựng đã có văn bản số 376/SXD-KT&VLXD ngày 23/4/2015 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện các văn bản mới về xây dựng.

Văn bản số 358/SXD- KT&VLXD ngày 20/4/2015 của Sở Xây dựng về thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung.

Đánh giá:  / 0

Ngày 20/4/2015, Sở Xây dựng có văn bản số 358/SXD- KT&VLXD về việc thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã nhận định chương trình phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt, phù hợp với định hướng của Chính phủ và Bộ Xây dựng. Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung theo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo kết luận số 110/TB-VPCP ngày 02/4/2015 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 837/UBND-XD ngày 07/4/2015, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư và các đơn vị xây dựng công trình; các sở, ngành liên quan quan tâm thực hiện một số nội dung chính như sau:

Văn bản số 169/SXD- KT&VLXD ngày 02/3/2015 của Sở Xây dựng về thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói bằng công nghệ lò thủ công, lò vòng, lò VSBK trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 0

Ngày 02/03/2015, Sở Xây dựng có văn bản số 169/SXD-KT&VLXD về việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói bằng công nghệ lò thủ công, lò vòng, lò VSBK trên địa bàn tỉnh

Văn bản số 121/SXD-KT&VLXD ngày 06/02/2015 của Sở Xây dựng về việc quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới , khu nhà ở trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 0

Ngày 06/02/2015, Sở Xây dựng có văn bản số 121/SXD-KT&VLXD về việc quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh
 

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014

Đánh giá:  / 0

Ngày 31/12/2014, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 12/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 12/2014. Một số nội dung chính như sau:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014

Đánh giá:  / 0

Ngày 01/12/2014, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 11/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 11/2014. Một số nội dung chính như sau:

Văn bản 1292/SXD-HĐXD ngày 17/10/2014 về việc thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BXD Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

Đánh giá:  / 0

Ngày 25/8/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BXD Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2014. Căn cứ các nội dung quy định tại Thông tư, Sở Xây dựng có văn bản 1292/SXD-HĐXD ngày 17/10/2014 về việc thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BXD Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình với các nội dung sau:

Đẩy mạnh việc thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Đánh giá:  / 0

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư xây dựng công trình; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng đẩy mạnh việc thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng (VLXD) tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website