Thứ tư, 21/11/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Xây dựng Bắc Giang từ ngày 25/7/2018

Đánh giá:  / 0

 

Ngày 24/07/2018, Sở Xây dựng có văn bản số 139/TB-SXD về việc thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Xây dựng Bắc Giang từ ngày 25/7/2018. Một số nội dung chính văn bản như sau:

 

 

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2018

Đánh giá:  / 1

Ngày 02/07/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 06/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 06/2018. Một số nội dung chính như sau:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2018

Đánh giá:  / 1

Ngày 31/05/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 05/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 05/2018. Một số nội dung chính như sau:

Thông báo số 89/TB-SXD ngày 21/5/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đánh giá:  / 1

Ngày 21/5/2018, Sở Xây dựng đã có văn bản số 89/TB-SXD về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD.

 

Văn bản số 867/SXD-TTr ngày 10/5/2018 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của bộ trưởng Bộ Xây dựng

Đánh giá:  / 1

Ngày 10/5/2018, Sở Xây dựng đã có văn bản số 867/SXD-TTr về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

 

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2018

Đánh giá:  / 1

Ngày 02/05/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 04/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 04/2018. Một số nội dung chính như sau:

Văn bản số 795/SXD-QLN ngày 27/4/2018 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện quản lý đối với hoạt động kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 1

Ngày 27/4/2018, Sở Xây dựng đã có văn bản số 795/SXD-QLN về việc hướng dẫn thực hiện quản lý đối với hoạt động kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

Quyết định số 25/QĐ-SXD ngày 13/04/2018 của Sở Xây dựng v/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 03 và quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 1

Ngày 13/04/2018, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 179/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 03 và quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2018

Đánh giá:  / 1

Ngày 01/04/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 03/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 03/2018. Một số nội dung chính như sau:

Văn bản số 50/TB-SXD ngày 26/03/2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD

Đánh giá:  / 0

Ngày 26/3/2018, Sở Xây dựng đã có văn bản số 50/TB-SXD về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD.

 

Các bài khác...

  1. Văn bản số 477/SXD-TTr ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Sở Xây dựng về việc tăng cường quản lý đối với công trình xây dựng theo tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
  2. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2018
  3. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2018
  4. Văn bản số 99/SXD-TTr ngày 15/01/2018 của Sở Xây dựng về việc nâng cao chất lượng công tác cấp Giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng
  5. Văn bản số 27/SXD-TTr ngày 04/01/2017 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ
  6. Văn bản số 2667/SXD-QHKT ngày 26/12/2017 của Sở Xây dựng về việc Báo cáo tình hình quản lý quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng và công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh, từ 01/01/2015 đến nay
  7. Văn bản số 2578/SXD-QLN ngày 15/12/2017 của Sở Xây dựng về việc đề nghị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về thị trường bất động sản
  8. Sở Xây dựng thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 5 năm 2017
  9. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quyết Tiến
  10. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng giao thông Hưng Thịnh

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website