Thứ bảy, 15/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Công văn số 250/SXD-KT&VLXD ngày 22/02/2016 của Sở Xây dựng về việc thực hiện quy định về cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đánh giá:  / 0
DởHay 


Để thực hiện đúng các quy định về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngày 22/02/2017, Sở Xây dựng đã có Công văn số 250/SXD-KT&VLXD về việc thực hiện quy định về cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Nọi dung văn bản hướng dẫn và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung chính như sau:

 


1. Đối với các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; các chủ đầu tư xây dựng công trình:     
Thực hiện việc lựa chọn nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; tư vấn lập quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tư vấn quản lý dự án; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng; tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng.
2. Đối với các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh:
Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng khẩn trương gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về Sở Xây dựng (đối với chứng chỉ hạng II, III), Bộ Xây dựng (đối với chứng chỉ hạng I) để được xem xét, cấp chứng chỉ theo quy định; thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 14 và Điều 20 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
Mọi khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đề nghị liên hệ với đồng chí Cao Văn Lâm – chuyên viên phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng, SĐT: 01668.391.791 để được hướng dẫn, giải đáp.
Sở Xây dựng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định.
Chi tiết văn bản số 250/SXD-KT&VLXD có thể xem và tải về tại đây hoặc từ mục Văn bản chính sách/Văn bản CĐ ĐH chung Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng)./.

 


Theo: Công văn số 250/SXD-KT&VLXD

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website