Thứ tư, 21/11/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án công bố lựa chọn chủ đầu tư

Đánh giá:  / 0
DởHay 

Ngày 01/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 816/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án công bố lựa chọn chủ đầu tư với những nội dung chính như sau:

 

Tên dự án: Khu dân cư mới chợ Vồng, xã Song Vân, huyện Tân Yên.

Quy mô diện tích khoảng: 2,19 ha.

Địa điểm thực hiện dự án: xã Song Vân, huyện Tân Yên.

Nội dung sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch xây dựng: Theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt.

Thời gian thực hiện dự án: 2016-2018.

Bên mời thầu: UBND huyện Tân Yên.

Những nội dung khác theo Quyết định số 816/QĐ-UBND  kèm theo tại đây (ấn thêm phím F5 nếu không tải được ngay) hoặc vào mục Văn bản chính sách/Văn bản tỉnh ban hành trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website