Thứ tư, 21/11/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020

Đánh giá:  / 0
DởHay 

Ngày 25/8/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 2398/KH-UBND về việc chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020.
 

 

Kế hoạch triển khai thực hiện việc chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công theo công nghệ lò thủ công gián đoạn và lò thủ công liên hoàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2020 là cơ sở để các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất vôi trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng và Quy hoạch phát triển công nghiệp VLXD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh. Yêu cầu cụ thể:
- Từ 31/12/2019 chấm dứt hoàn toàn hoạt động sản xuất của các lò vôi thủ công gián đoạn và lò vôi thủ công liên hoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
- Hết thời gian hoạt động sản xuất theo lộ trình nêu trên, trong thời hạn 60 ngày, chủ cơ sở sản xuất vôi phải tự thực hiện phá dỡ vỏ lò và thực hiện quản lý, sử dụng đất đai theo quy định.
Giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này, có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện có hoạt động sản xuất vôi triển khai thực hiện.
Các nội dung chi tiết và nội dung khác có liên quan của văn bản có thể xem và tải về tại đây (ấn thêm phím F5 nếu không tải được ngay) hoặc vào mục Văn bản chính sách/Văn bản tỉnh ban hành trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website