Thứ tư, 12/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định số 130/QĐ-XPVPHC ngày 05/06/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ KK Bắc Giang trong hoạt động xây dựng tại huyện Việt Yên

Đánh giá:  / 0

Ngày 05/06/2018, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã có Quyết định số 130/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ KK Bắc Giang trong hoạt động xây dựng tại huyện Việt Yên

 

 

Quyết định số 123/QĐ-XPVPHC ngày 31/05/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Bách Việt và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Lilama trong hoạt động xây dựng tại Thành phố Bắc Giang

Đánh giá:  / 0

Ngày 31/05/2018, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã có Quyết định số 123/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Bách Việt và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Lilama trong hoạt động xây dựng tại Thành phố Bắc Giang

 

 

Quyết định số 121/QĐ-XPVPHC ngày 29/05/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình trong hoạt động xây dựng tại huyện Yên Dũng

Đánh giá:  / 0

Ngày 29/05/2018, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã có Quyết định số 121/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình trong hoạt động xây dựng tại huyện Yên Dũng.

 

 

Quyết định số 119/QĐ-XPVPHC ngày 29/05/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Hoàng Thị Bắc trong hoạt động xây dựng tại huyện Yên Dũng

Đánh giá:  / 0

Ngày 29/05/2018, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã có Quyết định số 119/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Hoàng Thị Bắc trong hoạt động xây dựng tại huyện Yên Dũng.

 

 

Quyết định số 116/QĐ-XPVPHC ngày 29/05/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Ninh Giang trong hoạt động xây dựng tại huyện Yên Dũng

Đánh giá:  / 0

Ngày 29/05/2018, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã có Quyết định số 116/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Ninh Giang trong hoạt động xây dựng tại huyện Yên Dũng.

 

 

Quyết định số 114/QĐ-XPVPHC ngày 28/05/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Phương Huệ trong hoạt động xây dựng tại huyện Yên Dũng

Đánh giá:  / 0

Ngày 28/05/2018, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã có Quyết định số 114/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Phương Huệ trong hoạt động xây dựng tại huyện Yên Dũng.

 

 

Quyết định số 85/QĐ-XPVPHC ngày 16/04/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thanh Xoan trong hoạt động xây dựng tại huyện Việt Yên

Đánh giá:  / 0

Ngày 16/04/2018, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã có Quyết định số 85/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thanh Xoan trong hoạt động xây dựng tại huyện Việt Yên.

 

 

Quyết định số 70/QĐ-XPVPHC ngày 09/04/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Quỳnh Mai trong hoạt động xây dựng tại huyện Việt Yên

Đánh giá:  / 1

Ngày 09/04/2018, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã có Quyết định số 70/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Quỳnh Mai trong hoạt động xây dựng tại huyện Việt Yên.

 

 

Quyết định số 68/QĐ-XPVPHC ngày 03/04/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội trong hoạt động xây dựng tại thành phố Bắc Giang

Đánh giá:  / 0

Ngày 03/04/2018, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã có Quyết định số 68/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội trong hoạt động xây dựng tại thành phố Bắc Giang.

 

 

Quyết định số 55/QĐ-XPVPHC ngày 14/03/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Trung Bắc Vân Trung trong hoạt động xây dựng tại huyện Việt Yên

Đánh giá:  / 0

Ngày 14/03/2018, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã có Quyết định số 55/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Trung Bắc Vân Trung trong hoạt động xây dựng tại huyện Việt Yên.

 

 

Các bài khác...

  1. Quyết định số 45/QĐ-XPVPHC ngày 09/02/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chung Dang Vina trong hoạt động xây dựng tại huyện Hiệp Hòa
  2. Quyết định số 33/QĐ-XPVPHC ngày 26/01/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH FUHUA trong hoạt động xây dựng tại huyện Việt Yên
  3. Quyết định số 30/QĐ-XPVPHC ngày 24/01/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thơm Chuyền trong hoạt động xây dựng tại huyện Yên Dũng
  4. Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC ngày 12/01/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hiền Từ trong hoạt động xây dựng tại thành phố Bắc Giang
  5. Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC ngày 10/01/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Tuấn Thành An trong hoạt động xây dựng tại Yên Dũng
  6. Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC ngày 10/01/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Lian Tech trong hoạt động xây dựng tại Yên Dũng
  7. Quyết định số 203/QĐ-XPVPHC ngày 10/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH xây dựng và tư vấn Hoàng Hà
  8. Quyết định xử phạt công ty xây dựng công trình sai giấy phép tại Hiệp Hòa
  9. Quyết định số 94/QĐ-XPVPHC ngày 18/4/2017 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Phú
  10. Quyết định số 88/QĐ-XPVPHC ngày 14/4/2017 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại Đức Quân

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website