Thứ bảy, 21/04/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định số 203/QĐ-XPVPHC ngày 10/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH xây dựng và tư vấn Hoàng Hà

Đánh giá:  / 0

Ngày 10/10/2017, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã có Quyết định số 203/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH xây dựng và tư vấn Hoàng Hà.

 

 

Quyết định xử phạt công ty xây dựng công trình sai giấy phép tại Hiệp Hòa

Đánh giá:  / 0

Huyện Hiệp Hòa vừa ban hành Quyết định số 4308/QĐ-XPVPHC ngày 22/5/2017 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

 

Quyết định số 94/QĐ-XPVPHC ngày 18/4/2017 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Phú

Đánh giá:  / 0

Ngày 18/4/2017, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã có Quyết định số 94/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Phú.

 

 

Quyết định số 88/QĐ-XPVPHC ngày 14/4/2017 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại Đức Quân

Đánh giá:  / 0

Ngày 14/4/2017, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã có Quyết định số 88/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại Đức Quân.

 

Quyết định số 85/QĐ-XPVPHC ngày 11/4/2017 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ Việt Nhật

Đánh giá:  / 0

Ngày 11/4/2017, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã có Quyết định số 85/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ Việt Nhật.

Thanh tra công tác quản lý ĐTXD một số dự án CT do Công ty CP quản lý công trình đô thị BG làm chủ đầu tư

Đánh giá:  / 0

Ngày 15/11/2016, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 344/QĐ-SXD về việc thanh tra công tác quản lý ĐTXD một số dự án CT do Công ty CP quản lý công trình đô thị BG làm chủ đầu tư.

 

Xử lý vi phạm tại dự án đầu tư xây dựng Chợ Hoàng Ninh

Đánh giá:  / 0

Ngày 07/11/2016, Sở Xây dựng đã có văn bản số 2059/SXD-TTr về việc xử lý vi phạm tại dự án đầu tư xây dựng Chợ Hoàng Ninh.

Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Ngày 04/11/2016, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 338/QĐ-SXD về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành xây dựng.

 

 

Quyết định số 317/QĐ-SXD về việc thu hồi tiền tại huyện Sơn Động

Đánh giá:  / 0

Ngày 05/10/2016, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 317/QĐ-SXD về việc thu hồi tiền theo Kết luận thanh tra số 1789/KL-SXD ngày 05/10/2016 của Giám đốc Sở Xây dựng.

Tăng cường công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Đánh giá:  / 0

 Ngày 27/9/2016, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1729/SXD-TTr về việc tăng cường công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website