Thứ tư, 12/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 15 năm 2018 (09/04/2018-15/04/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 15 năm 2018 (09/04/2018-15/04/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

 

 

Ngày tháng

Nội dung

Thứ 2

(09/04)

- LĐ Sở: Họp Ban Quản lý các KCN tỉnh về giải quyết đề nghị của Công ty Sài Gòn - Bắc Giang (14h)

- LĐ Sở+CCGĐ: Họp Sở Công thương (8h)

- LĐ Sở: Họp UBND tỉnh về giải quyết khiếu nại tại Yên Dũng (14h)

- LĐ Sở+ Thanh tra Sở: Rà soát dự án tại Lạng Giang

- QLN: Tham gia đoàn kiểm tra các dự án ĐT của tỉnh

- Phòng KT&VLXD tham gia đoàn Thanh tra Bộ XD

Thứ 3

(10/04)

- LĐ Sở+ Thanh tra Sở rà soát dự án tại Lục Nam

- CĐN họp Liên đoàn LĐ tỉnh ( chiều)

- QLN: Tham gia đoàn kiểm tra các dự án ĐT của tỉnh

- Phòng KT&VLXD tham gia đoàn Thanh tra Bộ XD

Thứ 4

(11/04)

- LĐ Sở: Dự HN tổng kết công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (7h30)

- LĐ Sở+PTĐT: Dự họp UBND tỉnh về kiểm tra các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Giang (13h30)

- LĐ Sở+ Thanh tra Sở rà soát dự án tại Lục Nam

- QLN: Tham gia đoàn kiểm tra các dự án ĐT của tỉnh

- Phòng KT&VLXD tham gia đoàn Thanh tra Bộ XD

- QHKT: Tham gia HĐ thẩm định ĐTM Sở Tài nguyên

- P.QHKT Hội nghị  thẩm định đồ án QHC TT Đồi Ngô, huyện Lục Nam (14h)

Thứ 5

(12/04)

- LĐ Sở: Dự hội nghị UBND tỉnh về đối thoại với công dân (13h30)

- LĐ Sở: Họp UBND tỉnh về Đề án di dời các cơ sở ô nhiễm trên địa bàn thành phố Bắc Giang (13h30)

- LĐ Sở+Tự vệ cơ quan: Họp BCĐ Dân quân tự vệ cụm 3 (7h45)

- LĐ Sở+KTXD: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề

- P.QHKT Hội nghị thẩm định đồ án QHC TT An Châu (sáng)

- LĐ Sở+Thanh tra Sở: Rà soát dự án tại Lục Ngạn

- CĐN: Dự Hội nghị Gạch Hồng Thái

Thứ 6

(13/04)

- LĐ Sở+QHKT: Họp Ban Quản lý các KCN tỉnh về QH Khu công nghiệp Việt Hàn (8h)

- LĐ Sở + Thanh tra Sở: Rà soát dự án tại Lục Ngạn

- QLN: Tham gia đoàn kiểm tra các dự án ĐT của tỉnh

Thứ 7

(14/4)

- LĐ Sở+CĐN: Dự thể thao chào mừng 60 ngày truyền thống Ngành XD- tại HN

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website