Thứ hai, 24/09/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 38 năm 2018 (17/09/2018-23/09/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 38 năm 2018 (17/09/2018-23/09/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 37 năm 2018 (10/09/2018-16/09/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 37 năm 2018 (10/09/2018-16/09/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 36 năm 2018 (23/09/2018-09/09/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 1

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 36 năm 2018 (03/09/2018-09/09/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 35 năm 2018 (27/08/2018-02/09/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 35 năm 2018 (27/08/2018-02/09/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 34 năm 2018 (20/08/2018-26/08/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 34 năm 2018 (20/08/2018-26/08/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 33 năm 2018 (13/08/2018-19/08/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 33 năm 2018 (13/08/2018-19/08/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 32 năm 2018 (06/08/2018-12/08/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 32 năm 2018 (06/08/2018-12/08/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 31 năm 2018 (30/07/2018-05/08/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 31 năm 2018 (30/07/2018-05/08/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 30 năm 2018 (23/07/2018-29/07/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 30 năm 2018 (23/07/2018-29/07/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 29 năm 2018 (16/07/2018-22/07/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 29 năm 2018 (16/07/2018-22/07/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website