Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2018 (2)

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở về quản lý, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn, Sở Xây dựng Công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2018 như sau:

 

 

 

 

Có danh sách đánh giá xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn, thi công xây dựng kèm theo tại đâyhoặc trên Trang thông tin điện tử của Sở, mục Văn bản chính sách/Văn bản chỉ đạo điều hành chung Sở

 

Các Chủ Đầu tư trên địa bàn tỉnh có thể tham khảo bản đánh giá năng lực của các đơn vị được đánh giá để quyết định lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công phù hợp.

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website