Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 1810/SXD-KT&VLXD ngày 31/8/2018 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn xác định định mức tỷ lệ (%) chi phí chung trong dự toán XDCT

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

Ngày 31/8/2018, Sở Xây dựng có văn bản số 1810/SXD-KT&VLXD về việc hướng dẫn xác định định mức tỷ lệ (%) chi phí chung trong dự toán XDCT

 

 

 

 

 
Theo đó, trong thời gian vừa quan, Sở Xây dựng nhận được ý kiến phản ánh vướng mắc của một số đơn vị trong việc xác định định mức tỷ lệ (%) chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng có nhiều loại công trình. Sở Xây dựng đã có Công văn số 1315/SXD-KT&VLXD ngày 29/6/2018 xin ý kiến Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định định mức tỷ lệ (%) chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình. Ngày 27/8/2018, Bộ Xây dựng đã trả lời tại Công văn số 2162/BXD-KTXD. 
Để thống nhất trong việc triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan nghiên cứu thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 2162/BXD-KTXD ngày 27/8/2018 của Bộ Xây dựng và Công văn số 1315/SXD-KT&VLXD ngày 29/6/2018 của Sở Xây dựng.
(Kèm theo Công văn số 2162/BXD-KTXD ngày 27/8/2018 của Bộ Xây dựng và Công văn số 1315/SXD-KT&VLXD ngày 29/6/2018 của Sở Xây dựng).
 
 
Chi tiết văn bản số 1810/SXD-KT&VLXD có thể xem và tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản CĐ ĐH chung Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
 
Vậy, Sở Xây dựng thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo quy định./.
 
 
 
 
Theo: Văn bản số 1810/SXD-KT&VLXD

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website