Thứ bảy, 15/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản về kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf do Công ty Cổ phần QNK Bắc Giang làm Chủ đầu tư.

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 2689/UBND-XD ngày 14/8/2018 về việc kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh của báo chí. Sở Xây dựng đã tổ chức buổi làm việc với Chủ đầu tư với sự tham gia của các Sở, Ban Ngành có liên quan và UBND huyện Yên Dũng. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1755/SXD-QLN ngày 27/08/2018 về việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf, đề nghị Công ty Cổ phần QNK Bắc Giang thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

 

 

 

 

 
- Tuyệt đối không được bán hoặc chuyển nhượng biệt thự nghỉ dưỡng trong dự án sân golf, dịch vụ Yên Dũng. Thực hiện đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng sân golf phải tuân thủ theo đúng quy hoạch xây dựng đã được duyệt và quy định tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Việc triển khai thực hiện dự án sân golf theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết và tuân thủ chặt chẽ các quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, các quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, môi trường, lao động và các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng và vận hành dự án sân golf.
- Không được quảng cáo, giới thiệu dự án sai sự thật, sai với quy hoạch xây dựng đã được duyệt, các nội dung trong Giấy chứng nhận đầu tư và các quy định của pháp luật khác có liên quan
 
 
 
Chi tiết văn bản 1755/SXD-QLN có thể xem và tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản CĐ ĐH Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
 
Vậy, Sở Xây dựng thông tin để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, nghiên cứu và rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện theo quy định./.
 
 
 
 
Theo: Phòng QLN&TTBĐS
 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website