Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định số 25/QĐ-SXD ngày 13/04/2018 của Sở Xây dựng v/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 03 và quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 Ngày 13/04/2017, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 25/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 03 và quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

  

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Sở Xây dựng Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 03 và quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc: Lập, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu và giá dự thầu, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí xây dựng công trình.


Chi tiết Quyết định số 25/QĐ-SXD được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở, mục Văn bản chính sách/Công bố Chỉ số giá, giá VLXD tỉnh Bắc Giang.
 
Sở Xây dựng thông tin để các tổ chức cá nhân biết, khai thác thực hiện theo quy định.

 

 

Theo: Quyết định số 25/QĐ-SXD

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website