Thứ bảy, 15/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 867/SXD-TTr ngày 10/5/2018 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của bộ trưởng Bộ Xây dựng

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

 

Ngày 10/5/2018, Sở Xây dựng đã có văn bản số 867/SXD-TTr về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 


 

 

 

Theo Văn bản số 867/TB-SXD, Sở Xây dựng thông báo về việctriển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của bộ trưởng Bộ Xây dựng, như sau:
 

Ngày 24/4/2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BXD quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2018 và thay thế Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thông tư nêu trên đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (moc.gov.vn) và của Sở Xây dựng (sxd.bacgiang.gov.vn).

 
Chi tiết văn bản số 867/SXD-TTr có thể xem và tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản CĐ ĐH Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
Vậy, Sở Xây dựng thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo quy định./.
 
 
 
 
Theo: Văn bản số 867/SXD-TTr
 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website